Město Albrechtice památku získalo v roce 2001 za symbolickou korunu od tehdejšího majitele Zdravotnického zabezpečení krizových stavů Příbram. Prostřednictvím Zdravotnického zabezpečení krizových stavů zámek sloužil Ministerstvu zdravotnictví jako sklad krizové logistiky. Je paradoxem, že, tento sklad ochranných pomůcek byl zrušen 20 let před příchodem koronaviru. 

Nejen v Linhartovech, ale také na zámcích v Dívčím Hradu a ve Slezských Rudolticích mělo ministerstvo zdravotnictví uskladněné vybavení, které umožňuje skokově zvýšit kapacity nemocničních a karanténních zařízení. Šlo o komplexní systém, který se měl aktivovat v případě epidemie. Epidemie v poválečné historii nenastala.

Zámky plné pomůcek pro zdravotnická zařízení v krizi tak dlouho čekaly na mimořádné události velkého rozsahu, až materiálu propadlo datum použitelnosti. Nikdy nebylo potřeba ochranných pomůcek, dekontaminačních prostředků a speciálního zdravotnického materiálu v takovém rozsahu. Proto se po roce 2000 za ministra zdravotnictví Bohumila Fišera začaly zásoby zdravotnického materiálu redukovat a skladiště na zámcích čekalo vyklízení. 

Jakmile Město Albrechtice v čele se starostou Ivo Vykopalem převzalo zchátralý zámek do svého majetku, pustilo do rekonstrukce. První etapa rekonstrukčních prací skončila v roce 2003. Druhá etapa přišla na řadu za starostování Petra Šolce.

Tou dobou se v ředitelně základní školy Město Albrechtice sešli Jaroslav Hrubý, Ondřej Maršálský a Karel Knapp, aby formulovali svou vizi budoucího využití zámku po rekonstrukci. Tak vzniklo neformálního sdružení „Přátelé linhartovského zámku“ , na které se nabalovali stále další dobrovolníci a nadšenci ochotní přiložit ruku k dílu.

Vyprofilovaly se pracovní skupiny s různým zaměřením. Desítky lidí ve svém volném čase nezištně a bez nároku na odměnu uklízely, malovaly a připravovali zámecké komnaty pro expozice a návštěvníky. Také se snažili shromáždit informace k historii zámku.
V té době již bývalý starosta Ivo Vykopal, člen obecního zastupitelstva, pomáhal organizovat a koordinovat slavnostní otevření zámku. Den D nastal 28. května 2005, kdy na zahájení první zámecké sezony dorazilo na dva tisíce návštěvníků. 

Letošní „koronavirová“ sezona byla asi to nejdivnější, co Přátelé linhartovského zámku zažili. Dokonce se objevily úvahy zda v turistické sezóně 2020 vůbec dojde k otevření zámku pro veřejnost, protože se navíc připravují rozsáhlé stavební úpravy zámku. Jedná se o projekt Revitalizace architektonického dědictví zámků, který se kromě Linhartov týká také zámků ve Slezských Rudolticích a polské Moszny. Dokonce i albrechtická starostka Jana Murová a kastelán Jaroslav Hrubý byli ještě nedáno k otevření zámku pro veřejnost spíše skeptičtí.

Dnes už je jasno. Po zvážení všech pro a proti došlo k rozhodnutí, že přece jen bude zámek pro veřejnost otevřen, a to od soboty 6. června 2020. Mezi expozicemi nebudou chybět výrobky z modranské keramiky, retro hračky ze sbírky manželů Hany a Zdeňka Břicháčkových, modely autíček z vlastnictví Petra Kocourka budou zveřejněny pod názvem Svět formule 1. Na prohlídkové trase budou k vidění pohádkové postavičky z pozůstalosti keramika Jana Kutálka, papírové modely hradů a zámků ze sbírky Petra Voráče. Jaroslav Hrubý jako obvykle chystá i další překvapení.