Zastupitelé tímto krokem reagovali na negativní jevy spojené s nepřizpůsobivými osobami, které se v poslední době ve větší míře zdržují především v okolí náměstí Míru ve Starém Městě a v blízkosti nákupních center a obtěžují kolemjdoucí žebráním.

„V posledních měsících zaznamenáváme signály z více stran, že se zhoršila situace s nepřizpůsobivými a problémovými osobami, které žijí na ulici, odmítají využít nabízené sociální služby a nechtějí změnit svůj způsob života. V souvislosti s tím se v Třinci rozmohlo žebrání, které nehodláme tolerovat,“ uvedla Věra Palkovská, třinecká primátorka. Do Třince se sjíždějí za účelem žebrání nepřizpůsobiví z jiných měst a dokonce i z Polska nebo Slovenska.

Podle údajů odboru sociálních věcí třineckého magistrátu z června letošního roku žije v současné době na ulici téměř čtyřicet lidí. Zdržují se především ve Starém Městě, kde je láká parčík mezi hvězdárnou a ZUŠ, náměstí Míru, okolí evangelického kostela nebo autobusového stanoviště. Většinou se pohybují pod vlivem alkoholu a v řadě případů obtěžují okolí žebráním.

„Lidé bez přístřeší mají v Třinci dostatek možností získat potraviny a hygienické potřeby prostřednictvím široké sítě sociálních zařízení. V Třinci tak není nikdo, kdo by musel trpět hlady,“ zdůraznil Radim Kozlovský, náměstek primátorky. „Můžeme podávat pomocnou ruku jen tehdy, kdy je zájem a vůle z druhé strany, ale nebudeme podporovat nákup alkoholu žebráním,“ dodal.

Problematice nepřizpůsobivých lidí bez přístřeší bude město, zejména Komise prevence kriminality, i nadále věnovat zvýšenou pozornost. V plánu je i osvětově informační kampaň s názvem Na cestě z ulice, která bude zacílena právě na problematiku bezdomovectví a alkoholu. Odstartovat by měla v lednu a potrvá až do listopadu příštího roku.