Závory na místě vybuduje Správa železniční dopravní cesty, která je vlastníkem přejezdu. Práce budou probíhat za provozu. Zahájeny budou v příštím týdnu a jejich součástí bude i dobudování chodníku po obou stranách přejezdu. Hotovo by mělo být do konce října.

„Na přejezdu se v minulosti stalo několik dopravních nehod, které se naštěstí obešly bez vážnějších zranění. Lidé začali volat po závorách. O jejich vybudování jsme vedli dlouhá jednání, a to jak s Drážní inspekcí, která rozhoduje o jejich potřebnosti, tak s vlastníkem přejezdu, tedy státní organizací SŽDC, která je nyní vybuduje. Závory jsou doplňkovým bezpečnostním prvkem, které bezpečnost přejezdu umocní,“ konstatoval náměstek Karel Deutscher.