Vaše nemocnice vychází vstříc rodičům hospitalizovaných dětí, aby s nimi mohli být v nemocnici za co nejlepších podmínek. Co jim nabízíte?
Celý náš koncept je vázán nejen na dítě, ale celou jeho rodinu. Aby rodiče, kteří u nás mohou být čtyřiadvacet hodin denně, nemuseli v noci odcházet od nemocného dítěte. Proto rodičům na jednotku intenzivní péče dáváme rozkládací křesla, která je možné polohovat prakticky do horizontály, aby tam mohli přespat. Není to nic, na čem byste chtěla spát měsíc, ale jeden či dva dny na JIP to jde. Na standardních pokojích je už ve většině nemocnic běžné, že jsou uzpůsobené tak, aby tam s dětmi mohli být i rodiče. Tak je tomu samozřejmě i u nás.

Zprava zpěvačka Olga Lounová - podporovatelka kampaně Být spolu je normální
Pobyt rodičů s dětmi v nemocnicích předchází traumatům, upozorňuje kampaň

Vrchní sestra vašeho oddělení Ivona Mikulenková při loňském sněmovním kulatém stolu podotkla, že přítomnost rodičů u nemocných dětí je benefit i pro zdravotníky, protože to dítěti prospívá. Vnímáte to také tak?
Jistě. Naše filozofie je o tom, že rodič je součástí týmu. Je to partner. Respekt je vzájemný. To znamená, že on respektuje nás a my jeho. Na základě toho funguje všechno. I případné konflikty, které mohou vzniknout. Vždy je řešíte líp, když jste partneři. V českém zdravotnictví to je bohužel někdy tak, že doktor má tendenci být jako autorita nad rodičem. Na našem dětském oddělení jsme si řekli, že takto k rodičům přistupovat nebudeme. Vzájemně se totiž doplňujeme. Oni vědí o dítěti své, protože ho znají nejlíp, a my ho zase umíme léčit.

Rodiče tedy ulehčují práci zdravotníkům a dalším pracovníkům pečujícím o dítě?
Ano. Navíc v situacích, kdy to potřebuje, vám mohou říci informace, které potřebujete. A dostanete se k nim hned.

Vrchní sestra Iva Mikulenková v nemocnici, kde je dítě s matkou - z kampaně Být spolu je normálníVrchní sestra Iva Mikulenková v nemocnici, kde je dítě s matkou - z kampaně Být spolu je normálníZdroj: Se svolením Být spolu je normální / Miloš Bučinský a Filip Kašlík

Co říkáte kampani Být spolu je normální, která upozorňuje na to, že rodiče patří k dětem?
Vítám ji. Zároveň si říkám, že je to kampaň o něčem přirozeném, co by mělo být všude samozřejmostí. Tedy o tom, že děti mají být s rodiči. Pokud kampaň přispěje k tomu, že se vnímání této samozřejmosti posune, bude to moc fajn.

Vaše nemocnice se jako první přihlásila k memorandu, které autorky kampaně z Českého helsinského výboru a Hnutí za aktivní mateřství rozešlou i dalším nemocnicím. Spočívá ve veřejné deklaraci závazku dodržovat práva hospitalizovaných dětí a vnímání rodičů jako rovnocenných partnerů. Tedy to, o čem jste mluvil.
Je dobře, že to podepíšeme jako první. S touto myšlenkou jsme přišli, čímž jsme si některé kolegy i znepřátelili. Ne každý se s tím totiž ztotožnil. Budeme rádi, až to podepíšou úplně všichni.

Motto Hynka Canibala

„Práce s dětmi je pro mne posláním, rodiče jsou součástí péče a našimi partnery.“

Hynek Canibal je primářem dětského oddělení Nemocnice Havířov, vrchní sestrou tam je Ivona Mikulenková. Ředitelem nemocnice je Norbert Schellong.