Když se podíváte na své dlaně, můžete z nich prý vyčíst podle praktiky chiromantie neboli čtení či věštby z ruky skutečné mnohé. Podle jednotlivých čar lze usuzovat o vaší minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Vaše dlaně však vypovídají také o vaší povaze, talentech, úspěších, rodinném životě či zdraví. Jedna čára vám dokonce prozradí, jak dlouho budete žít. Najdete-li ale na ruce tzv. opičí čáru je to velká vzácnost, kterou se pyšní jen třetina lidí na světě.

Co o vás prozradí vaše dlaň:

Zdroj: Youtube

Co lze vyčíst z ruky

Podle chiromantky Jany Niessnerové, která studovala kurz chiromantie v Institute of Palmistry v Indii, kde je tato praktika uznávanou vědou, se dá z obou rukou vyčíst skutečně mnohé. Kromě zdraví a dlouhověkosti je to například povaha člověka, životní síla, postavení v partnerských vztazích, citové projevy, ale i vhodná povolání, počet dětí, nebo tajemství, které skrýváme před ostatními.

Močení ve stoje může leccos usnadnit například na sjezdovce. Metoda dvou prstů ho umožňuje a je snadná.
Metodu dvou prstů při čůrání by měly ženy ovládat. Lyžařce se neznalost vymstila

„Je důležité, která ruka je dominantní a která pasivní. U praváků je levá, tedy pasivní, ruka spojena se soukromou a intimní částí osobnosti, představivostí, instinktivními reakcemi, přirozenými vlohami a potenciálními schopnostmi. Tato ruka odhaluje poznatky o dětství, zděděných sklonech a vrozených zdravotních předpokladech. Pravá, čili dominantní, ruka odhaluje společenskou roli jedince a ukazuje, jak se projevuje navenek. Obsahuje také informace o zdraví a běhu událostí ve vašem životě,“ uvádí na svém webu Chiromantie věštkyně.

Velká vzácnost: opičí čára

Na své dlani můžete objevit například čáru osudu, srdce, hlavy nebo nejznámější čáru života. Kromě toho můžete výjimečně nalézt i tzv. opičí linii (anglicky simian line), která je v oblasti chiromantie velkou vzácností. Jedná se totiž o jedinečný a výjimečný druh rýhy, která se vyskytuje velmi ojediněle. K jejímu vytvoření dochází už ve 12. týdnu těhotenství v matčině lůně a z velké části je tento úkaz dědičný. Lidé, kteří opičí linii na své dlani najdou, jsou obvykle emocionálně silní, ale disponují i velkou mentální silou. Nejvzácnější ovšem je, pokud ji najdete na obou dlaních zároveň.

„Lidé s tak vzácnými liniemi jsou intenzivní a ambiciózní a mají velký potenciál, pokud vykročí správným směrem. Na druhou stranu, pokud jdou špatným směrem, mají tendenci být sebedestruktivní, výbušní a vzpurní. Vynikají však po kreativní stránce,“ tvrdí astrologický web InstaAstro.

Opičí čára většinou rozděluje dlaň na dvě části, čímž vznikne uzavřená dlaň. Najdete ji v horní polovině dlaně, která je čarou doslova přepůlená. Pro lepší pochopení se podívejte do naší fotogalerie.


Nahrává se anketa ...

Osobnost lidí s opičí čárou

I přesto, že přítomnost opičí linie odkazuje spíš na naše pradávné předky, lidé s touto vzácnou čárou na dlani bývají od přírody inteligentní, zodpovědní a upřímní, díky čemuž vykazují i velké kariérní úspěchy. Rovněž patří mezi věrné milence, kteří jsou ke svým druhým polovičkám vysoce loajální.

Má-li opičí rýhu na dlani žena, často se jedná o nezávislou a na kariéru orientovanou ženu, která zpochybňuje patriarchální normy společnosti. Tyto ženy se často stávají živitelkami rodiny, ovšem v hledání životního partnera a manželství tolik úspěšné nebývají. Nejen kvůli vnitřnímu nastavení, ale také proto, že bývají mistryně v hádkách.

Organizovaná domácnost nabízí mnohem více úložného prostoru. Vyhoďte vše, co nepotřebujete.
Těchto 5 věcí se prý doma hromadí všem. Zbavte se jich za pár minut

Přítomnost opičí čáry v dlani muže značí velké ambice, a proto jsou tito muži často úspěšní a mocní. „Jsou obdařeni inteligencí, bohatstvím, moudrostí, jsou schopni dobře řešit problémy a získat srdce ženy pro ně není vůbec obtížné. Navíc se ukázalo, že jsou skutečně dobrými partnery. Dokáží být až tvrdohlavě zamilovaní a ke svým protějškům jsou velice srdečně přítulní,“ tvrdí InstaAstro. Opičí linie v dlani muže je proto na rozdíl od žen vždy dobrým znamením.

Opičí čáru na dlani má například Hillary Clintonová a Tony Blare.

Pozitiva a negativa

Ovšem navzdory tomu, že především pro ženy může být ve vztahu přítomnost opičí linie překážkou, svá pozitiva stále má. „Opičí rýha je ve většině případů známkou upřímnosti a píle. Zvláště pokud je záhyb znatelně výrazný, je člověk schopen ve své práci projevit až zuřivou koncentraci a iniciativu,“ upřesňuje astrologický web Force Teller.

Lidé s opičí linií bývají inteligentní, stabilní, chytří, mocní a sebevědomí. Mívají jasná stanoviska a úsudky a jsou schopni velice rychle myslet a činit správná rozhodnutí.

Zánět močových cest se projevuje řezavou bolestí při močení i příměsí krve v moči.
Domácí léčba zánětu močových cest. Která surovina uleví a co nikdy nedělat

Pak jsou tu ale i negativa. I přesto, že čtení z rukou nepatří mezi praktiky podpořené vědeckými výzkumy, na jednu oblast se věda přece jen zaměřila a přišla se zajímavými výsledky. Opičí linie totiž bývá spojována s mnoha nemocemi, na což se zaměřili i vědci v této studii.

„Opičí rýha se objevuje přibližně u 1 z 30 lidí alespoň na jedné ruce. V lékařské literatuře je uvedeno nejméně čtrnáct chromozomálních abnormalit, který mají vysoký vzájemný vztah právě s výskytem opičí line. Jedním z těchto onemocnění je Downův syndrom,“ uvedli autoři studie.

Tato linka však podle astrologického webu Astroyogi znamená i vyšší riziko onemocnění respiračními chorobami, hypertenzí, vysokým cholesterolem, hepatitidou, nemocí močového systému či problémy s nervozitou, zácpou i schopností reprodukce.

Spočítejte si, jak dlouho budete žít

Opičí čára je velice vzácným úkazem, ovšem bezpochyby nejdůležitější čarou na dlani je z hlediska chiromantie čára života, kterou naleznete na levé ruce. Začíná v oblasti mezi palcem a ukazováčkem a pozvolna se stáčí dolů k zápěstí, kde končí. Vypovídá nejen o zdravotním stavu člověka, jeho celkovému postoji k životu a prožitcích, ale především nám dává odpověď na otázku, jak dlouho budeme žít.

„Obecně je to určené tak, že střed čáry života má znamenat 35. rok. Každý milimetr navíc je pak dalším a dalším rokem života navíc,“ radí s jednoduchým výpočtem web Věštírna. To ale není zdaleka vše, co se dá z čáry života vyčíst.

Míša Chotovinská je jedním z bývalých onkologických pacientů, kteří hovoří na konci každého dílu seriálu Smysl pro tumor.
Tohle v seriálu Smysl pro tumor nezaznělo: Míša Báře s dírou v hlavě řekla více

„Jestli je čára života na dlani nejvýraznější, potom se jedná pravděpodobně o fyzicky zdatného jedince. Když je ale někde přerušená, nebo nějak nedokonalá, je to známkou blížících se problémů. Pokud je v ní mezera, znamená to, že váš dosavadní život není zrovna růžový,“ pokračuje astrologický web. Jestliže jste ale našli rovnou dvě čáry života, znamená to, že máte „anděla strážného“, který vás a váš život střeží a ochraňuje.

A co když je čára života krátká? Určitě to neznamená, že bude krátký i váš život. Ovšem určitou souvislost se zdravím údajně to má. „Krátká linie života neznačí krátký život, ale ukazuje, že budete náchylní k nemocem. Mívají ji přízemní a trochu plaší lidé, které mají ostatní tendence ovládat,“ míní Your Cinese Astrology.

Čtení z ruky je tisíce let starou praktikou převládající v Indii, Nepálu a Číně a dalších částech jižní Asie. Její stoupenci ji však praktikují po celém světě. A ačkoliv jsou vědci k praktikování chiromantie skeptičtí a považují tuto praktiku spíš za pseudovědu s nedostatkem důkazů, sami zatím nenabídli vědeckou studii, která by schopnosti věštby z ruky konkrétně a jasně vyvracela.