Pokud jste se stali novým majitelem auta, které je již zapsané v registru vozidel, budete muset změnit údaj o jeho vlastníkovi nebo provozovateli. Oprávněnou osobou k jednání s úřady je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako dosavadní vlastník vozidla, nový vlastník a nový provozovatel u převodu vlastnického práva k vozidlu - například při prodeji či darování.

Změnu za vás může vyřídit také osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla. U přechodu vlastnického práva v dědictví nový vlastník.

  • Jak koupit ojeté auto a nenechat se napálit? Podívejte se na video:
| Video: Youtube

Zápis převodu vlastnického práva se provádí na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka vozidla. Pokud jsou vlastník a provozovatel vozidla dvě různé osoby, k žádosti se připojuje také nový provozovatel vozidla.

Změnu musíte řešit do 10 dnů od převodu vlastnického práva k vozidlu, tedy například uzavření kupní smlouvy, nebo přechodu vlastnického práva v dědickém řízení. Není-li dodržena výše zmíněná lhůta 10 dnů, může úřad uložit pokutu až do výše 50 tisíc korun.​

Pokud druhá strana při podání společné žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla nespolupracuje, může úřad zahájit správní řízení na základě žádosti jednoho z účastníků převodu.

Při vyřizování žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla se můžete obrátit na jakýkoliv registr vozidel obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kterých je v České republice 206.

Co s sebou vzít na úřad?

Jaké dokumenty si musíte nachystat? Potřebovat budete vyplněnou společnou žádost dosavadního a nového vlastníka (provozovatele, není-li totožný s dosavadním nebo s novým vlastníkem), doklad o nabytí vlastnického práva k vozidlu v případě přechodu vlastnického práva, doklad totožnosti všech žadatelů (občanský průkaz, pas), technický průkaz vozidla, osvědčení o registraci vozidla a doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - takzvanou zelenou kartu.

Novinkou je, že od 1. března letošního roku už nemusíte předkládat protokol o evidenční kontrole. Údaje o provedené kontrole má úřad k dispozici ve svém systému. Celý úkon přepisu se provádí bezodkladně - zpravidla na počkání, ve složitějších případech do 30 dnů.

Správní poplatek činí 800 korun u vozidla s nejméně čtyřmi koly, 700 korun u přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti, 500 korun u přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti, 500 korun u motocyklu nad 50cm³ a 300 korun u motocyklu do 50 cm³. Od poplatku jsou osvobozena vozidla nabytá dědictvím a elektromobily.