Desítky let jsme byli zvyklí na to, že řídit auto s řidičákem skupiny B je možné od osmnácti let. Začátkem letošního roku začal platit takzvaný režim L17, který mladým řidičům umožňuje řídit auto už od sedmnácti let, avšak pod dohledem mentora. Této novinky v silničním provozu využilo jen za první měsíc letošního roku už 771 sedmnáctiletých nových řidičů, kteří získali řidičské oprávnění.

„Statistiky ukazují, že je o režim L17 zájem. Pro srovnání, celkem řidičské oprávnění skupiny B v lednu získalo 8 810 uchazečů, z nichž bylo 4 544 osmnáctiletých a 771 sedmnáctiletých. Ti mají v součtu 1 364 mentorů, kteří jim předávají cenné řidičské zkušenosti,“ uvedlo ministerstvo dopravy.

  • Jaké chyby dělají nejčastěji mladí řidiči? Podívejte se na video:
| Video: Youtube


Fungování celého systému L17 je jednoduché. Uchazeči o řidičské oprávnění se mohou přihlásit do autoškoly ještě před dovršením 17 let (nejdříve ale v 15,5 letech). Po absolvování plnohodnotné řidičské průpravy a dovršení 17 let mohou složit závěrečnou zkoušku, zažádat o řidičské oprávnění a pod dohledem mentora začít řídit.

„Systém L17 umožňuje zkušeným mentorům předávat své řidičské zkušenosti mladým začínajícím řidičům a výrazně tak přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Mladý řidič získává první zkušenosti z reálného provozu pod dohledem řidiče, který už má něco odřízeno, často se navíc jedná o jeho rodiče,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Lednových 771 sedmnáctiletých řidičů, kteří získali řidičák a mohou řídit v režimu L17, je zřejmě jen začátek. Po několika letech fungování systému se předpokládá jeho využití u přibližně jedné třetiny všech řidičů, kteří dnes získávají řidičský průkaz skupiny B v 18 letech, což je vývoj, který naznačují i statistiky z Německa. Deník oslovil několik autoškol napříč celou Českou republikou, v některých nyní tvoří zastoupení budoucích řidičů v režimu L17 okolo dvaceti procent.

Kdo je mentor?

Sedmnáctiletý řidič smí nově do svých 18 let řídit auto pouze pod dohledem konkrétního zkušeného řidiče, který je zapsán v registru řidičů jako jeho mentor. Povinností mentora je sedět na sedadle vedle mladého řidiče, sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích, chování svého svěřence a v případě potřeby mu poskytnout radu.

Mentorem bude nejčastěji zřejmě někdo z rodičů. Mentor by měl především zastávat roli rádce a zkušené blízké autority, přes kterou si k řízení vozidla mladý řidič vytvoří uvolněnější vztah. Pod jeho dohledem navíc navykne rutině pohybu v provozu a čerstvě získaným pravidlům z autoškoly. Každý sedmnáctiletý řidič může mít maximálně čtyři mentory.

Mentoři musí mít řidičské oprávnění nejméně 10 let (posledních pět let nepřetržitě) a nesmí mít žádný trestný bod v bodovém hodnocení – stav svého bodového konta si mohou zdarma zkontrolovat přes Portál dopravy.

U novopečených řidičů byl také od 1. ledna letošního roku zaveden nový institut, takzvaný řidičák na zkoušku. Pokud se začínající řidič dopustí během dvou let od získání řidičáku závažného protiprávního jednání, které je hodnoceno šesti body či vyústí v zákaz řízení, nepřijde rovnou o možnost řídit, musí ale povinně na dopravně psychologický pohovor a na praktické školení začínajících řidičů v autoškole.