Také pro chodce platí zákonná pravidla pro pohyb na komunikacích. Chodcem je každý, kdo jde běžnou chůzí po komunikaci. Podle platné legislativy mezi ně patří i lidé, kteří na silnici tlačí dětský kočárek, vozík pro invalidy, ruční vozík, nebo táhnou sáňky či se pohybují na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy. Patří mezi i ti, kdo vedou jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně.

Chodec musí užívat především chodník nebo stezku pro chodce. Pokud takovou možnost nemá, pro pohyb na pozemní komunikaci by měl zvolit jen správnou stranu vozovky. A teď to důležité… V čem se často chybuje? Na silnici se chodí po levé krajnici! Pokud krajnice chybí nebo je neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Takto mohou jít maximálně dva chodci vedle sebe. Jsou však i místa, kam chodec vstoupit vůbec nesmí. Patří mezi ně dálnice, silnici pro motorová vozidla a místa za značkou Zákaz vstupu chodců.

  • V čem chodci chybují? Podívejte se na video:
| Video: Youtube

Na silnicích se mohou řidiči setkat také s organizovaným útvarem chodců, například příslušníků ozbrojených sil, školní mládeže nebo průvodem. Ten musí jít vpravo (a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky) a musí být za snížené viditelnosti označen vpředu po obou stranách neoslňujícím bílým světlem a vzadu po obou stranách neoslňujícím červeným světlem. Označení světly může být nahrazeno oděvními doplňky s označením z retroreflexního materiálu.

Za dodržování povinností odpovídá vedoucí útvaru, jímž může být jen osoba starší 15 let, která je k tomu dostatečně způsobilá. Pro organizovanou skupinu dětí, které dosud nepodléhají povinné školní docházce, platí ustanovení pro chodce. Musí užívat především chodníku či stezky pro chodce. Kde chodník není nebo je-li neschůdný, chodí tato organizovaná skupina dětí co nejvíce při levém okraji vozovky či po krajnici, přičemž vedle sebe mohou jít nejvýše dvě děti.

Dobrá viditelnost

Velmi důležitá v zimním období, kdy je brzy tma, je viditelnost chodců. Pamatuje na ni také zákon. Podle něj pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Použití reflexního prvku na oblečení zvyšuje viditelnost chodce ve tmě až na dvě stě metrů. Reflexní materiál je v noci vidět na 10krát větší vzdálenost než modré oblečení. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 1,5 s (31 m) na to, aby odpovídajícím způsobem zareagoval. Viditelnost můžeme zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky z fluorescenčních, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce zaznamenat.

Kola a vozíky

Pokud chodec vede kolo, měl by ho mít na straně blíže k vozovce. Při chůzi s kolem musí alespoň jedna ruka držet kolo za řídítka, protože tímto způsobem je zajištěno přesné vedení kola, které tak nemůže například najetím na nerovnost náhle změnit směr jízdy a zkřížit tak dráhu jinému chodci nebo dokonce jedoucímu vozidlu.

Jestliže chodec tlačí nebo táhne ruční vozík, jehož šířka není větší než 60 centimetrů, chodí stejně jako ostatní chodci buď vpravo na chodníku, po levé krajnici, nebo při levém okraji vozovky. U ručního vozíku, jehož šířka převyšuje 60 centimetrů je situace jiná. Nejedná se už o chodce, ale o řidiče nemotorového vozidla. Takže pro něj platí všechna pravidla, jako pro řidiče. S takovým vozíkem nesmí jít po chodníku. Musí jít nejvíce při pravém okraji vozovky a nesmí být pod vlivem alkoholu.

Takový ruční vozík musí být navíc vybaven červenými kulatými odrazkami vyznačujícími jeho obrysovou šířku. Za snížené viditelnosti je vhodné vozík doplnit podobně jako u cyklistů o bílé světlo dopředu a červené světlo dozadu. Na silnici se mohou pohybovat také chodci se psem. Vodítko psa v takovém případě nesmí křížit pěší dráhu chodců. Při chůzi se psem na stezce pro chodce a cyklisty je vodítko v jízdní dráze cyklistů předpokladem vzniku nebezpečné nehody.