Před značkou zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou „mimo dopravní obsluhu“ se obvykle řidiči rozdělí do dvou táborů. Zatímco pro jedny je jednoznačnou informací zákaz vjezdu, za nějž se zkrátka nesmí, druzí vidí zejména dodatkovou tabulku a pouštějí se do jejího kreativního výkladu. Jsem dopravní obsluhou, když jedu vyzvednout babičku, která potřebuje zavézt k lékaři? Když jedu navštívit přátele? Když jedu do kanceláře?

Vyhláška č. 294/2015 Sb uvádí, že „je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.”

Co se rozumí pojmem zásobování?

Výčet povolených vjezdů je sice celkem podrobně definován, praxe však přináší celou škálu situací a o tom, co se za jednotlivými pojmy vlastně skrývá, se často diskutuje. Jak chápat například hned první pojem - zásobování? „Zásobováním se rozumí jakýkoliv typ dodávky zboží nebo služeb, jedná se tedy o vozidla, která do příslušné oblasti něco dovážejí,” vysvětluje dopravní expert Roman Budský z Platformy Vize 0. „Naopak vozidla, která se chystají něco odvážet, za značku nesmějí. Konkrétně tedy například do restaurace můžeme jako zásobování dovážet suroviny, avšak pokud z ní povezeme jako rozvážková služba hotové jídlo, už podmínky pojmu zásobování nesplňujeme. Jestliže by však rozvážkovou službu zajišťovala svým vozidlem přímo restaurace, která má v místě sídlo, nebude žádný problém.”

Jakožto zásobování byste měli být schopni prokázat obchodní vztah se společností, sídlící v oblasti za značkou. Na situaci, kdy vezete na party k přátelům basu piv a narozeninový dort, se tedy výjimka nevztahuje.

Cesty za prací

Máte-li v oblasti za značkou své pracoviště, rozhoduje status vozidla, které řídíte. „Budete-li jako zaměstnanec řídit firemní vozidlo a daná firma jako provozovatel vozidla má v příslušné oblasti provozovnu nebo sídlo, vjet tam můžete,” uvádí Roman Budský. „Pokud ovšem do dané firmy pojede zaměstnanec svým soukromým autem, má smůlu.”
Zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou se netýká rovněž řemeslníků, kteří do lokality přijíždějí pracovat na zakázce (ať už soukromé, či veřejné), nebo lékařů a pracovníků pečovatelské služby cestujících za pacienty či klienty.   
Vjezd je povolen také taxikářům a pracovníkům kurýrních služeb.

Ubytování a bydlení

Rezidentů dané oblasti se zákaz vjezdu přirozeně netýká. Vozidlo s těmito osobami do místa může vjet v případě, že zde mají bydliště, tedy místo, kde se trvale zdržují nebo skutečně bydlí. Prokazovat trvalý pobyt není nutné. „Trvalý pobyt je právní pojem týkající se zápisu do evidence obyvatel,” vysvětluje Budský. „Z pohledu dopravního zákona je tedy bydliště širší pojem než trvalý pobyt. Vjet do dané oblasti mohou i vozidla, jejichž řidiči či kdokoliv z pasažérů mají v místě za značkou nemovitost, například pozemek či garáž.”

Úplně jiná situace nastává, když jedete na návštěvu známých či příbuzných. Tento účel cesty vás k vjezdu za značku neopravňuje, ledaže byste v případě diskuze s policistou prokázali, že jste u svých hostitelů ubytováni.

Coby hosté ubytovaní v hotelu či jiném ubytovacím zařízení za značku vjet můžete. „Ubytovaný přitom nemusí být přímo řidič,” doplňuje Roman Budský. „Stačí, když jím bude kdokoliv z přepravovaných pasažérů. Vždy je však podmínkou ubytování, jako návštěvníci hotelové restaurace či baru musíte zákaz vjezdu respektovat.”

Převoz dětí a osob nemocných či nepohyblivých

Jak bude silniční zákon pohlížet na zmíněné vyzvednutí babičky, kterou potřebujete zavézt do zdravotnického zařízení? Na přepravu osoby se závažnou zdravotní poruchou se sice výjimka vztahuje, tato soba však musí být držitelem speciálního průkazu ZTP, respektive ZTP/P.

Rovněž by měla být ve chvíli projetí zákazu přítomna ve vozidle, což v tomto konkrétním případě znamená, že cesta z nemocnice domů problém není, když však pro babičku teprve jedete, problém nastat může. Pak bude záležet na posouzení příslušného policisty, který se může rozhodnout situaci vyřešit třeba jen domluvou.

Leckdy se se značkami zakazujícími či omezujícími vjezd s dodatkovou tabulkou „Mimo dopravní obsluhu“ můžete setkat v blízkosti škol či školek. Bohužel, na dopravu dětí do těchto institucí se výjimka nevztahuje, auto tedy musíte zaparkovat ještě před značkou a zbytek cesty dojít pěšky.