Sedmnáctiletý řidič smí nově do svých 18 let řídit auto pouze pod dohledem konkrétního zkušeného řidiče, který je zapsán v registru řidičů jako jeho mentor. Povinností mentora je sedět na sedadle vedle mladého řidiče, sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích, chování svého svěřence a v případě potřeby mu poskytnout radu.

Pojďme si nejdříve ujasnit, kdo může být mentorem začínajícího řidiče. Bude jím nejčastěji někdo z rodičů. Mentor by měl především zastávat roli rádce a zkušené blízké autority, přes kterou si k řízení vozidla mladý řidič vytvoří uvolněnější vztah. Pod jeho dohledem navíc navykne rutině pohybu v provozu a čerstvě získaným pravidlům z autoškoly. Každý sedmnáctiletý řidič může mít maximálně čtyři mentory.

  • Jaké chyby dělají nejčastěji mladí řidiči? Podívejte se na video:
| Video: Youtube

Mentorem může být pouze řidič, kterému bylo uděleno řidičského oprávnění pro skupinu B před více než deseti lety. Navíc je posledních pět let nepřetržitě držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B a v posledních pěti letech nepozbyl právo k řízení motorového vozidla na území České republiky a nebyl ve výkonu správního trestu nebo trestu a zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel. Mentor také nesmí mít zadržený řidičský průkaz a v bodovém hodnocení nesmí mít zaznamenán žádný bod.

Pomoc pro mentory

Asociace autoškol České republiky ve spolupráci s Ministerstvem dopravy právě připravila pro budoucí mentory komplexní systém, který je provede celým procesem mentoringu.

„Mladí začínající řidiči jsou až třikrát rizikovější než ostatní. Proto tuto úpravu zákona vítáme a vidíme v ní příležitost, jak pod dohledem mentora prohloubit praktickou i teoretickou přípravu začínajícího řidiče. Připravili jsme podpůrný systém vystavěný na třech pilířích, který mentora celým procesem pohodlně provede,“ uvedl předseda Asociace autoškol ČR Aleš Horčička.

Úvodní seznámení se systémem L17 podle něj zprostředkovává webový portál autoskolaL17.cz. Praktickým průvodcem pro mentory je následně tištěná brožura Manuál pro mentory. Tu si mohou zájemci koupit za 99 Kč na webu autoskolal17.cz/manual. O zatraktivnění výuky a efektivní dávkování učiva se stará webová aplikace autoskolal17.cz/aplikace.

Aplikace L17 nabízí všem zúčastněným komplexní plán, který́ dostatečně, nenuceně a postupně provede mentora i řidiče L17 všemi důležitými situacemi, které mohou motoristy nejen na silnici potkat a které bude muset mladý řidič v budoucnu jako samostatný́ účastník provozu běžně i vzácně řešit. Speciálně pro mentory nabízejí školení také některé autoškoly.