Vláda v minulých dnech schválila nové sazby mýtného platné od 1. března 2024. Dosud se výpočet mýtného skládal ze tří složek: poplatek za užití pozemní komunikace, poplatek za hluk z provozu a poplatek za znečištění ovzduší (dle normy EURO). Nově bude do mýtného započítána čtvrtá složka - poplatek za emise CO₂ .

Změnou sazeb mýtného se dotkne vozidel všech kategorií. Mýtný poplatek se hradí za jízdu vozidlem s hmotností nad 3,5 tuny po dálnicích a po označených úsecích silnic I. třídy. Vozidlo, které zpoplatnění podléhá, musí být vybaveno palubní jednotkou. Ta je nepřenosná a její používání je vázáno na konkrétní vozidlo zaevidované v Systému elektronického mýtného.

  • Mýtný systém v České republice z pohledu řidiče:
| Video: Youtube

V souladu s evropskou legislativou bude od března zavedeno pět emisních tříd CO₂ . V emisní třídě CO₂ 1 jsou poplatky nejvyšší, naopak emisní třída CO₂ 5 je určena pro vozidla s bezemisním provozem. Do emisní třídy CO₂ 1 budou zařazena vozidla s datem první registrace před 1. červencem 2019 a všechna vozidla kategorie M2 a M3 (autobusy). Tato vozidla nemají nárok na zařazení do vyšší emisní třídy CO₂ (2 až 5, tedy s nižšími poplatky). Jejich provozovatelé nemusí podnikat žádné kroky, zařazení bude automatické. Kontrola emisní třídy CO₂ u vozidel registrovaných po 1. červenci 2019 není pro provozovatele vozidla povinností. Provozovatelům nehrozí žádné sankce, pokud budou provozovat vozidlo s nárokem na vyšší emisní třídu CO₂, ale ponechají vozidlo zařazené v emisní třídě 1.

Přechodné období

Zavedení nového mýtného provázejí komplikace. Proto se v druhé polovině března jeho sazby změní znovu kvůli chybě, kterou při nastavování mýtného udělali úředníci.

„Na základě připomínek Odboru kompatibility Úřadu vlády muselo Ministerstvo dopravy upravit výši externích nákladů složek mýta tak, aby byly plně v souladu s přílohami evropské směrnice. S ohledem na to, že dodavatel mýtného systému zahájil úpravy informačního systému již před zahájením mezirezortního připomínkového řízení, pracoval s původními hodnotami, které byly v připomínkovém řízení upraveny. Z toho důvodu obsahuje nařízení vlády dvě sazby mýtného s odlišnou účinností,“ uvedlo Ministerstvo dopravy.

V praxi to bude znamenat, že během měsíce března se sazby nového mýtného dvakrát změní. Původně kalkulované sazby budou platné od 1. do 24. března 2024, tedy do data povinné transpozice. Nově upravené sazby začnou platit od 25. března 2024. Ty již budou plně v souladu s příslušnými přílohami evropské směrnice. Podle ministra dopravy Martina Kupky bude mít více než 80 procent vozidel stejnou výši mýta od 1. března jako od 25. března.

„Obě sazby jsou navrženy tak, aby celkový výběr mýta odpovídal původně plánovanému zvýšenému výběru, přechodné zavedení sazeb tedy nebude mít žádný vliv na celkový očekávaný výběr mýta,“ sdělilo Ministerstvo dopravy.

Celkově obsahuje mýtný systém v České republice 168 různých sazeb mýta - 84 pro dálnice a 84 pro silnice I. třídy. Od 25. března se změna výše mýtného bude týkat 86 sazeb. Největší změna bude u sazby pro vozidla nad 12 tun s 5 a více nápravami a EURO 0-IV, kde dojde od 25. března ke snížení sazby o 40 haléřů na kilometr. U většiny měněných sazeb se změny budou pohybovat v rozmezí mezi 10 a 20 haléři na kilometr.

„Samotný přechod mezi sazbami platnými od 1. března do 24. března na sazby platné od 25. března proběhne automaticky, tedy pro dopravce tyto dvojí sazby nebudou znamenat žádný dodatečný administrativní nárok,“ doplnilo Ministerstvo dopravy.