Mezi zásadní novinky, které řidičům přinesl 1. leden 2024, patří změna bodového systému. Oproti dřívějším pěti různým sazbám jsou nově pouze tři sazby bodů podle závažnosti, a to 6, 4 a 2 body. Každému řidiči, který se dopustí přestupku, hrozí trest. Způsob trestu se odvíjí od závažnosti prohřešku, případně i jeho následků.

Šest bodů

Za nejzávažnější přestupky získáte šest bodů. Navíc vám hrozí také vysoká pokuta a zákaz řízení.

Do této kategorie patří jízda pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) nebo jiné návykové látky (pokuta ve správním řízení 7000 až 25000 tisíc korun, zákaz řízení na 6 až 18 měsíců), stav vylučující způsobilost (pokuta ve správním řízení 7000 až 25000 korun, zákaz řízení na 6 až 18 měsíců) či odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky (pokuta ve správním řízení 25000 až 75000 korun, zákaz řízení na 18 až 36 měsíců).

Nový bodový systém. Podívejte se na video:

| Video: Youtube

Dále pak si dejte pozor na vjíždění na železniční přejezd přes zákaz (bloková pokuta 4500 až 5500 korun, pokuta ve správním řízení 7000 až 25 000 korun) a otáčení se, couvání, jízdu v protisměru na dálnici (bloková pokuta 4500 až 5500, pokuta ve správním řízení 7000 a 25000 korun).

Šest trestných bodů získáte také za porušení zákazu předjíždění (bloková pokuta 4500 až 5500 korun, pokuta ve správním řízení 7000 až 25000 korun), jízdu na červenou, nezastavení na signál, pokyn Stůj! (bloková pokuta 4500 až 5500 korun, pokuta ve správním řízení 7000 až 25000 korun, zákaz řízení 4 až 6 měsíců pří úmyslu při pokynu).

Stejný bodový postih platí také pro překročení rychlosti v obci o 40 km/h (50 km/h mimo obec) a více (pokuta ve správním řízení 7000 až 25000 korun, zákaz řízení na 6 až 18 měsíců), ohrožení chodce (bloková pokuta 2500 až 3500 korun, pokuta ve správním řízení 4000 a 10000 korun), dopravní nehodu s ublížením na zdraví - smrt, těžká újma (2x pokuta za přestupek vedoucí k nehodě, zákaz řízení 6 až 18 nebo 18 až 36 měsíců) a jízdu technicky nezpůsobilým vozidlem (bloková pokuta 2500 až 3500 korun, pokuta ve správním řízení 4000 až 10000 korun).

Čtyři body

Čtyřmi body můžete být potrestání za překročení rychlosti o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a více (bloková pokuta 2500 až 3500 korun, pokuta ve správním řízení 4000 až 10000 korun) a omezení chodce (bloková pokuta 2500 až 3500 korun, pokuta ve správním řízení 4000 až 10000 korun).

Se stejným postihem můžete počítat u dopravní nehody za neprodlené nezastavení vozidla (pokuta ve správním řízení 7000 až 25000 korun, zákaz řízení na 4 až 6 měsíců), opuštění místa nehody (pokuta ve správním řízení 7000 až 25000 korun, zákaz řízení na 4 až 6 měsíců) či telefon za volantem (bloková pokuta 2500 až 3500 korun, pokuta ve správním řízení 4000 až 10000 korun).

Čtyřmi body budete potrestnání také za přestupky řidič bez pásů, dítě bez autosedačky (bloková pokuta 1500 až 2000 korun, pokuta ve správním řízení 2500 až 5000 korun), nedání přednosti v jízdě (bloková pokuta 2500 až 3500 korun, pokuta ve správním řízení 4000 až 10000 korun) a ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu (bloková pokuta 1500 až 2000 korun, pokuta ve správním řízení 2000 až 5000 korun).

Nevyplatí se kvůli čtyřem bodům ani jízda na motocyklu nebo mopedu bez ochranné přilby (bloková pokuta 1500 až 2000 korun, pokuta ve správním řízení 2000 až 5000 korun), řízení bez řidičského oprávnění (pokuta ve správním řízení 25000 až 75000 korun, zákaz řízení 18 až 36 měsíců), jízda se zadrženým řidičským průkazem (pokuta ve správním řízení 7000 až 25000 korun, zákaz řízení na 6 až 18 měsíců) a takzvaných 12 bodů u "cizince" + jízda v zákazu činnosti u cizince (pokuta ve správním řízení 25000 až 75000 korun, zákaz řízení na 18 až 36 měsíců).

Dva body

Za méně závažné přestupky čekejte ztrátu dvou bodů. Patří mezi ně překročení rychlosti o 10 km/h a více v obci nebo mimo ní (bloková pokuta 1500 až 2000 korun, pokuta ve správním řízení 2000 až 5000 korun), nezastavení vozidla před přechodem pro chodce (bloková pokuta 2500 až 3500 korun, pokuta ve správním řízení 4000 až 10000 korun).

Stejný postih je i za řízení bez profesní způsobilosti (pokuta ve správním řízení 7000 až 25000 korun, zákaz řízení 6 až 18 měsíců) a parkování na místě pro invalidy (bloková pokuta 2500 až 3500, pokuta ve správním řízení 4000 až 10000 korun).

Přesný přehled postihů za přestupky můžete najít na stránkách Besip.