Řídit auto nebo motorku je velká zodpovědnost. Na silnici jde často o život, nějakou krizovou situaci zažil za volantem snad každý motorista. Budoucí mladí řidiči se nyní mohou seznámit prostřednictvím projektu BESIP s riziky, která jim za volantem hrozí. A to ještě než se vypraví poprvé do autoškoly.

Projektový den s názvem Nultá hodina autoškoly je nový vzdělávací projekt BESIP zaměřený na středoškoláky. Od září letošního roku do března příštího se koná ve všech krajích celkem 140 akcí, na kterých se budoucí začínající řidiči mohou seznámit s tím, jaká jsou rizika vedoucí k vážným dopravním nehodám, jak postupovat v případě dopravní nehody nebo jak si správně vybrat autoškolu.

  • Jak vypadá Nultá hodina autoškoly, zhlédnete ve videu:
| Video: Youtube

„Právě mladí začínající řidiči jsou nejvíce vystaveni riziku v dopravním provozu. Tento projekt je tedy určen speciálně mladým lidem a budoucím začínajícím řidičům, kteří mají absolvování autoškoly teprve před sebou. Je důležité, abychom se nezabývali v dopravní výchově jenom menšími dětmi, ale právě mladými lidmi, kteří se brzy stanou součástí běžného dopravního provozu,“ vysvětluje hlavní důvody vzniku projektu vedoucí BESIP Tomáš Neřold.

Studenti se během pětihodinového vzdělávacího programu mohou dozvědět důležité informace třeba o tom, co za volantem dělat a čemu se naopak určitě vyhnout. Seznamují se také s tím, jaké dopady má na lidskou psychiku situace, když se stanou účastníkem dopravní nehody.

Zhlédnout mohou při té příležitosti dokument s názvem 13 minut od režiséra Víta Klusáka. Jde o osobní zpovědi viníků tragických dopravních nehod, kteří za volantem spěchali a způsobili kvůli nepřiměřené rychlosti závažné nehody. A musí se s jejich následky po zbytek života vyrovnávat.

Organizátoři akce studentům také poradí, podle jakých kritérií si mají vybrat kvalitní autoškolu. Získají informace o tom, co má klientovi autoškola poskytnout a jak připravit absolventy k úspěšnému složení závěrečné zkoušky. Program projektového dopoledne je interaktivní, rozdělený na jednotlivá stanoviště s praktickými ukázkami.

Společně s BESIP spolupracuje na projektu také Hasičský záchranný sbor, Policie České republiky a dopravní psychologové. Hasiči například demonstrují techniku záchrany z havarovaných vozidel. Policie ČR pak seznamuje studenty s postupem při silniční kontrole a vysvětluje dopravní předpisy. Dopravní psycholog se studenty vede diskusi o významu psychického nastavení řidiče a rizicích spojených s řízením pod vlivem alkoholu, drog či únavy.

Součástí projektového dne BESIP je také seznámení studentů s novinkami, které jim od 1. ledna 2024 přinese změna zákona o silničním provozu. Od tohoto data totiž bude možné, aby mladí lidé po získání řidičského průkazu řídili auto již od 17 let v doprovodu zkušeného mentora, zpravidla rodiče. Další důležitou novinkou, která se dotkne mladých řidičů bude „řidičák na zkoušku“, tedy přísnější sankční režim v prvních dvou letech řízení.