Může se to stát každému. Špatně při řízení auta v zahraničí zaparkujete, přehlédnete nějakou značku nebo pojedete o něco rychleji než máte. V případě, že s vámi policie vyřeší přestupek na místě, není co řešit. Ale co třeba, když najdete lístek za stěračem?

Pokud řidič pokutu při dopravním přestupku v zahraničí z jakýchkoliv důvodů nezaplatil v hotovosti nebo kartou na místě oprávněné osobě a našel výzvu k zaplacení pokuty za stěračem, měl by podle doporučení Ministerstva zahraničních věcí zaplatit pokutu ještě v zemi přestupku, protože je to nejlevnější.

  • Co se může u nás stát, když nezaplatíte pokutu?
| Video: Youtube

„V případě, že řidič obdrží výzvu k zaplacení až poštou do ČR a na dokumentu chybí údaje pro platbu (nejčastěji mezinárodní bankovní spojení), je třeba se spojit přímo se zahraničním úřadem uvedeným na výzvě a požádat o doplnění údajů. Nečinnost ohledně pokuty s sebou nese riziko zahájení správního nebo soudního řízení v nepřítomnosti, navýšení pokuty o náklady tohoto řízení, v krajním případě hrozbu výkonu rozhodnutí až trestem odnětí svobody,“ radí Ministerstvo zahraničních věcí.

Prostor pro konzulární pomoc zastupitelského úřadu ČR při řešení přestupků podle něj není velký. Pokud je ihned po zastavení kvůli přestupku umožněno telefonické spojení s konzulem, je možné překonat jazykovou bariéru a předejít nedorozumění. Pokutě, která nebyla zaplacena, se můžete bránit tak, jak je uvedeno v poučení rozhodnutí o vyměřené pokutě, a to buď osobně nebo prostřednictvím advokáta. Toho konzulární pracovník zastupitelského úřadu nemůže nahrazovat.

Odbor agend řidičů Ministerstva dopravy upozorňuje na to, že pokud se dopustíte protiprávního jednání v provozu v zahraničí (například překročíte nejvyšší dovolenou rychlost), bude vám následně doručena výzva k uhrazení pokuty. Protože každý stát má jinou právní úpravu s jinými podmínkami, je potřeba se s případnými dotazy obrátit na ten úřad, který občanovi danou výzvu zaslal. Můžete se také obrátit na české velvyslanectví v konkrétním státě.

Vzhledem k tomu, že pokuty za nedodržení pravidel provozu na pozemních komunikacích jsou v zahraničí často vysoké a postup orgánů státu při vymáhání pokut je nekompromisní, doporučuje Ministerstvo dopravy neodkládat řešení doručené výzvy k uhrazení stanovené pokuty.

Srovnání pokut

Od začátku roku 2024 musejí řidiči na silnicích u nás počítat s novým bodovým systémem a novou výší pokut. Jak si nyní „české“ pokuty stojí v porovnání se zahraničními? Pojďme se podívat na několik příkladů k našim sousedům. Výše pokut je orientační, vždy záleží na konkrétní situaci a kurzu koruny.

Například za telefonování za volantem u nás nově hrozí postih 2500 korun v blokové pokutě na místě. Na Slovensku zaplatíte za stejný přestupek zhruba zhruba stejně, v Německu až 5000 korun a v Polsku 2800 korun. Za jízdu autem na červenou u nás hrozí bloková pokuta 5000 korun. Na Slovensku za tento přestupek zaplatíte pokutu do 4000 korun, v Německu 2400 korun v Polsku od 1700 korun.

Za jízdu pod vlivem alkoholu hrozí na českých silnicích pokuta ve správním řízení do 25 tisíc korun. Na Slovenku vás tento přestupek přijde až na 27 tisíc korun ve správním řízení. U alkoholu tam rozlišují dva přestupky s ohledem na výši alkoholu v těle řidiče. V Německu počítejte s pokutou 12500 korun. Tam je tolerance do 0,5 promile, přičemž to neplatí pro řidiče do 21 let a pro ty, kdo mají řidičský průkaz méně než dva roky. A v Polsku za řízení s alkoholem v krvi zaplatíte pokutu až do zhruba 28 tisíc korun.