Řidičák na zkoušku bude jeden z nástrojů, které se zaměřují na začínající řidiče jako rizikovou skupinu účastníků silničního provozu. Nový řidič (takzvaný prvořidič), který se dopustí za volantem nějakého závažného přestupku, nebude z provozu vyřazen, ale naopak mu bude věnováno více péče v podobě poskytnutí potřebné praktické a psychologické podpory.

Koho se institut řidičáku na zkoušku bude týkat? Všech řidičů, kteří budou mít řidičský průkaz méně než dva roky, a to po celou dobu těchto dvou let. Novinka se bude vztahovat i na řidiče, kteří získali řidičák například letos.

  • Jaké chyby dělají nejčastěji mladí řidiči? Podívejte se na video:
| Video: Youtube

Povinnost absolvovat školení začínajících řidičů a dopravně psychologickou přednášku vznikne novým řidičům ze dvou hlavních příčin – za přestupky s udělením zákazu činnosti a za šestibodové přestupky. Každá ze skupin má následně rozdílné podmínky pro zachování možnosti řídit.

Při šestibodovém přestupku budou muset začínající řidiči absolvovat do tří měsíců od jeho spáchání preventivní program. Při spáchání přestupku, za který jim bude udělen zákaz řízení, je absolvování preventivního programu podmínkou pro to, aby po uplynutí zákazu mohli znovu řídit.

O jaké přestupky půjde? Do skupiny přestupků s udělením zákazu činnosti bude patřit spáchání závažného přestupku, za který bylo odebráno řidičské oprávnění. Řídit tedy po stanovenou dobu tito řidiči nesmí. V období zákazu řízení budou mít povinnost absolvovat preventivní program, tedy školení začínajících řidičů a dopravně psychologickou přednášku. Pokud začínající řidič tuto povinnost ve stanovené lhůtě nedodrží, nesmí se za volant vrátit.

Při šestibodovém přestupku začínající řidiči o řidičák nepřijdou, mohou řídit dál. Vznikne jim ale povinnost do tří měsíců od spáchání takového přestupku absolvovat preventivní program (školení začínajících řidičů a dopravně psychologickou přednášku). Pokud tuto povinnost ve stanovené lhůtě nedodrží, o řidičské oprávnění již následně přijdou.

Preventivní program se bude skládat ze dvou základních částí. První je školení začínajících řidičů v autoškole v rozsahu pěti hodin. Čekat je bude jedna hodina teorie bezpečné defenzivní jízdy, tři hodiny jízdy v provozu a jedna hodina vyhodnocení.

Součástí školení bude také řešení konkrétního přestupku řidiče, sledování a vyhodnocování situace v různé intenzitě provozu a dodržování pravidel provozu. Zabývat se budou i tématy jako jsou zranitelní účastníci silničního provozu, pravidla kooperativní a defenzivní jízdy a vliv psychického stavu, únavy a užívání alkoholu či návykových látek na řidičské schopnosti.

Druhou částí bude dopravně psychologický individuální i skupinový pohovor, vedený dopravními psychology, bude v rozsahu čtyř hodin. Zaměřen bude na individuální pohovor s psychologem nad konkrétními přestupky účastníků, součástí bude diskuze o tom, jak se dala daná situace řešit.

Probírat se budou také příčiny závažných dopravních nehod, rizikové chování za volantem - nevěnování se řízení, řízení pod vlivem alkoholu a drog, specifika mladých a začínajících řidičů, krizové situace v provozu a jejich předcházení.