Příští rok přinese velkou změnu. Žadatel v režimu L17 bude moct získat od 1. ledna 2024 řidičské oprávnění skupiny B už od věku 17 let. L17 je alternativa k běžnému systému autoškoly, která umožňuje absolvovat výuku a výcvik v autoškole před 17 lety věku a závěrečné zkoušky již v sedmnácti letech.

Tito mladí žadatelé o řidičák na auto budou muset od příštího roku absolvovat klasický výcvik v autoškole, završený složením obvyklých závěrečných zkoušek. Auto budou moci řídit první rok jen pod dohledem konkrétního zkušeného řidiče – takzvaného mentora.

  • Jak se s autem rozjet?  Nejen to čeká mladé řidiče v autoškole: 
| Video: Youtube

Mentorem bude nejčastěji někdo z rodičů. Hlavní myšlenkou systému L17 je umožnit mentorům předávat své řidičské zkušenosti i svým dětem, a pomoci tak snižovat nehodovost mladých začínajících řidičů. Ti totiž patří dlouhodobě k jedné z nejrizikovějších skupin v nehodovosti na silnicích. 

Nesporným přínosem nového systému bude kontrolovaný vliv na mladé začínající řidiče, kteří jsou dlouhodobě jedna z rizikových skupin v oblasti pohybu a nehodovosti na silnicích. Pozitivní přínos k bezpečnosti v dopravě potvrzují všechny státy, kde program podobný tomu L17 zavedli a roky využívají.

Kdo bude mentorem?

Mentor by měl především zastávat roli rádce a zkušené blízké autority. Díky němu si mladý řidič pod jeho dohledem navykne rutině pohybu v provozu a utvrdí si čerstvě získaná pravidla z autoškoly.

Mentorem mladého řidiče bude moci být taková osoba, které bylo uděleno řidičského oprávnění pro skupinu B před více než deseti lety a zároveň je posledních pět let nepřetržitě držitelem tohoto řidičského oprávnění.

Mentor navíc nesmí v posledních pěti letech pozbýt právo k řízení motorového vozidla na území České republiky a nesmí být ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel. Mentor také nesmí mít zadržený řidičský průkaz a v bodovém hodnocení nesmí mít zaznamenán žádný bod.

Každý budoucí sedmnáctiletý řidič může mít mentorů několik, maximálně však čtyři. Režim L17 se pak zapíše do Evidenční karty mladého řidiče i jeho mentora.

Co budete smět řídit?

Pouze s účastí mentora na sedadle spolujezdce bude mladý řidič v režimu L17 moci řídit osobní a dodávkové automobily - vozidla s největší povolenou hmotností do 3,5 tuny, nejvýše s osmi místy k sezení kromě místa řidiče. Zároveň bude moci za auto připojit vozidlo (přívěs) o největší povolené hmotnosti do 750 kilogramů, nebo vozidlo (přívěs) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3,5 tuny.

Bez mentora bude moci řídit vozidla zařazené do skupiny A1 s automatickou převodovkou, tedy skútry, a vozidla zařazená do skupiny B1.