Můžeme to vidět na křižovatkách dnes a denně. Auta se na zelenou rozjedou, pak na semaforu skočí žlutá. Kdo může, rychle se snaží ještě projet, než se rozsvítí červená. Mnoho řidičů netuší, že tím riskují pokutu. Co o světelných signálech na semaforu říká zákon?

Řízení provozu světelnými signály upravuje zákon o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb. Ten uvádí, že při řízení provozu na křižovatce se užívá zejména světelných signálů tříbarevné soustavy s plnými signály nebo se směrovými signály.

Žlutá nebo oranžová?

| Video: Youtube

Pokud na semaforu svítí červené světlo „Stůj“, má řidič povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou „Příčná čára souvislá“, „Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!“ a „Příčná čára souvislá s nápisem STOP“. Kde taková dopravní značka není, musí řidič zastavit před světelným signalizačním zařízením.

Pravidla zastavení a stání jsou standardním učivem autoškol, chybují v nich však i ostřílení řidiči:

Signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem „Pozor!“ znamená povinnost připravit se k jízdě. Signál se zeleným plným kruhovým světlem „Volno“ možnost pokračovat v jízdě, a dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo, přičemž musí dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru po přechodu pro chodce a cyklistům přejíždějícím ve volném směru po přejezdu pro cyklisty.

Semafory jako vděčný námět fotografa:

Na žlutou zastavte

A teď to důležité! Signál se žlutým světlem „Pozor!“ přikazuje řidiči povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou „Příčná čára souvislá“, „Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!“ a „Příčná čára souvislá s nápisem STOP“. Kde taková dopravní značka není, potom před světelným signalizačním zařízením.

Dodatkové tabulky, které upravují podmínky zákazu vjezdu, leckdy chybně vykládá i řidič s dlouholetými zkušenostmi za volantem:

Zákon také zároveň pamatuje na to, že je-li však vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě.

Kdy taková situace nastane? Záleží na konkrétní situaci. Pokud vjedete do křižovatky okamžik poté, co na semaforu naskočí po zelené žlutá, problém mít nebudete, protože byste vozidlo neubrzdili. Horší s dokazováním to zřejmě budete mít ve chvíli, když na žlutou před vámi projedou ještě další tři auta.


Nahrává se anketa ...

Jaký byl úmysl řidiče? 

Oddělení Ministerstva dopravy ČR koordinující činnosti v oblasti bezpečnosti na pozemních komunikacích BESIP na svých webových stránkách upozorňuje, že nezastavení na žlutou má stále stejné následky jako jízda na červenou. Signál se žlutým světlem „Pozor!“ znamená povinnost zastavit vozidlo.

I BESIP upozorňuje na výjimku, že pokud je vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě. Jinými slovy, aby mohl být provoz na křižovatce plynulý a bezproblémový, při rozsvícení žlutého signálu má řidič povinnost zpomalit a zastavit.

„Konkrétní jednání řidiče posuzují policisté individuálně na místě. Vždy záleží na vyhodnocení, jestli dotyčný úmyslně přidal rychlost tak, aby stihl před rozsvícením červené křižovatku projet nebo byl tak blízko křižovatce, že žlutý signál konstantní rychlostí projel,“ uvádí BESIP.

Většina řidičů parkuje trvale své auto na ulici, což není pro jeho technický stav ideální:

Pokud policisté prokážou řidiči, že křižovatku projel na žlutou úmyslně, i když mohl zastavit, nově po úpravě bodového systému mu mohou uložit pokutu 4 500 až 5 500 korun a 6 bodů. A nezapomeňte také na to, že svítí-li žluté světlo na semaforu přerušovaně, nejde o křižovatku s provozem řízeným světelnými signály.