Jednou vám zastavení na zakázaném místě projde bez povšimnutí, podruhé však už můžete na svém voze najít botičku, v krajním případě dokonce své auto nenajdete vůbec. Kromě nevítaného zdržení vás pak čeká hromada administrativy a citelná pokuta, kterou ještě prodraží poplatek za odtah. Při rozhodování, kde můžete beztrestně zastavit nebo zaparkovat, tedy není radno spoléhat jen na odhady a dojmy.

Nejprve si ujasněme pojmy, s nimiž silniční zákon pracuje. „Zastavit“ znamená podle paragrafu uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu. „Stát“ znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení. Třetím pojmem, který je dobré znát, je „zastavení vozidla“ neboli přerušení jízdy z důvodu nezávislého na vůli řidiče.

Zákaz zastavení je nejjednoznačnější

Dopravní značka B - Zákaz zastavení je ze všech zmíněných případů nejjednoznačnější. V daném úseku není povoleno ani zastavit, ani stát. Jedinou výjimkou je právě „zastavení vozidla“ - například padne-li vám na semaforu červená, samozřejmě zastavíte, stejně tak když popojíždíte v koloně a ta se zastaví zrovna ve chvíli, kdy projíždíte místem zákazu.

Rozhodnete-li se značku nerespektovat, vystavujete se riziku postihu, ať už v podobě pokuty, botičky, nebo odtažení vozidla na vaše náklady.

Zákaz zastavení versus zákaz stání v edukačním videu:

| Video: Youtube

Co vás čeká, když na autě najdete botičku?

Najdete-li na svém voze botičku, nezbývá, než volat Městskou policii, nahlásit číslo botičky a vyčkat příjezdu strážníka. Za uvolnění auta zaplatíte 500 korun, k nimž bude ještě připočtena pokuta za nedovolené zastavení. Ta může činit na místě až 1500 korun, ve správním řízení pak až 5000 korun.

O odtažení vozidla může rozhodnout městská nebo státní policie v případě, kdy tvoří překážku silničního provozu, například při zastavení na vjezdu, méně než 5 metrů od křižovatky či přechodu pro chodce nebo v nepřehledné zatáčce. Odtah hrozí i v případě parkování v modré parkovací zóně nebo při blokovém čištění ulic. V této situaci volejte číslo 158 nebo 156, kde vám operátor sdělí, na jakém odtahovém parkovišti máte své auto hledat.

V Praze informaci zjistíte i na stránkách Správy služeb hlavního města Prahy, v Brně zase na stránkách Brněnských komunikací po zadání své registrační značky. Cena za odtah se v různých lokalitách liší, ve větších místech obvykle přijde na částku kolem 2000 Kč. Opět se připravte i na pokutu za neoprávněné stání.


Nahrává se anketa ...

Jak je to se zákazem stání

V případě značky B29 - Zákaz stání už výklad tak jednoznačný není. Smíte u ní totiž zastavit na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu. Konkrétní doba zastavení není v zákoně specifikována, záleží tedy na okolnostech a přísnosti policisty nebo strážníka. Obecně lze říci, že při zastavení byste měli zůstat v okolí vozidla, z nějž vykládáte náklad, nebo přímo v něm, pokud nastupují či vystupují cestující.

„Pokud po odstavení vozidla teprve půjdete vystát frontu na poštu a čekat na vydání balíku, může být situace klasifikována už jako stání,” upřesňuje dopravní expert Roman Budský z Platformy Vize 0. „V pořádku by bylo rozměrný balík převzít, uložit u poštovní přepážky, pak dojít pro vozidlo a následně balík bez otálení naložit. Vždy však bude trochu záležet i na komunikační obratnosti řidiče, jak své jednání vysvětlí.”

Stěhování? Nachystat, odnosit, naložit

Často se diskutuje také o stěhování, během nějž je obvykle nutné vůz zastavit na delší dobu.

„V takovém případě je účelnější nábytek a věci připravit a po přistavení vozidla pak postupně snosit a naložit. Jde o to, aby byl čas definovatelný jako nezbytně nutná doba pro neprodlené naložení. Pokud tedy přistavíte vozidlo a teprve pak začnete připravovat byt k vystěhování, demontovat nábytkovou stěnu a vyklízet věcí ze zásuvek a poliček, podmínky zastavení zcela jistě nesplňujete,” dodává Budský.

Pamatujte rovněž na to, že na silnici s obousměrným provozem smíte zastavit jen vpravo ve směru jízdy, a to co nejblíže k okraji vozovky. V jednosměrce můžete zastavit vpravo i vlevo. Zastavit lze jen v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem silnice, v obci pak smějí vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 tuny zastavit i stát také kolmo či šikmo k okraji silnice.V obou případech musíte zachovat volné alespoň 3 metry pro průjezd.

Platnost všech zákazových značek - tedy i zákazu zastavení a stání - ukončuje buď její ukončovací varianta (černobílé provedení značky přeškrtnuté několika pruhy), univerzální značka B26 Konec všech zákazů nebo také křižovatka.

Pozor také na přenosné zákazové značky, třeba kvůli blokovému čištění:

Co když značky chybí

Zastavení a stání je zapovězeno i na řadě dalších míst, kde zákazovou značku nenajdete. Zákaz platí v nepřehledné zatáčce a její těsné blízkosti, před nepřehledným vrcholem stoupání, na něm a za ním, na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním, na chodníku, na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před a za její hranicí (vyjma v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně), na zastávce hromadné dopravy, na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu, na mostě, na tramvajovém pásu, v připojovacím nebo odbočovacím pruhu, na dopravním okruhu a samozřejmě na dálnici.

Vyhněte se také místům označeným plnou i přerušovanou žlutou čárou. Mimo obec je na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti i na silnicích II. a III. třídy zakázáno zastavení i stání kdekoli jinde než na místech označených dopravní značkou jako parkoviště.