Desítky přestupků a několik trestných činů spáchala v Českém Těšíně prostitutka, která pochází z Hranic na Moravě. Kromě toho, že obtěžovala samotné obyvatele, také ničila i obecní majetek. Své si s ní užili také strážníci, kterým dokonce poničila auto. Každou chvíli byla opilá, takže ji museli odvážet na záchytku. Čas zabírala i Policii ČR, když podávala nesmyslná trestní oznámení na strážníky, kteří ji pokutovali.

Muži zákona tak na takovéto lidi byli krátcí. Vše se změní 15. lednem. Úředníci budou moci tyto notorické přespolní přestupkáře z obce až na tři měsíce vyhostit. Týká se to například prostituce, drobných krádeží nebo konzumace alkoholu a žebrání v místech, kde to zakazují obecní vyhlášky. A právě v Českém Těšíně tuto novelizaci vítají.

„Nejde jen o tento konkrétní případ. Mohlo by to pomoci řešit také například problémy s bezdomovci nebo drobnými zloději, kteří vědí, že když ukradnou něco do pěti tisíc, tak se to posuzuje jako přestupek," vysvětlila mluvčí města Dorota Havlíková.

Novela potěšila také vedení Karviné. „Rozhodně toto opatření vítáme. Právě na tyto notorické případy by měla platit zásada třikrát a dost," informoval primátor Karviné Tomáš Hanzel.

Ve spolupráci s magistrátem a odborem správním bude na to dohlížet také městská policie. „Je to jedna z variant, jak postihnout někoho, kdo soustavně porušuje veřejný pořádek," řekl ředitel Městské policie Karviná Jaroslav Novotný. Podle něj ale nepůjde o žádnou pravidelnou činnost, spíše se bude jednat o několik jednotlivých případů za rok.

V Havířově k novému trestu vyhoštění za hranice města žádné striktní stanovisko nepřijali a ani jej neplánují. Rozhodnutí nechají na kompetentních úřednících, zda k němu v konkrétním případě přistoupí, nebo zvolí jinou formu trestu.

„Nepřijali jsme žádná opatření, kterými bychom stanovili nějaká pravidla. Domníváme se, že tento nový institut je třeba přijmout jako jednu z možností postihu osob, o kterých náš magistrát ve správním řízení rozhoduje. U každého případu je nutné rozhodovat individuálně, ne u každého přichází tato možnost v úvahu. Přináší s sebou řadu omezení, kvůli kterým není možné k ní přistoupit. Naopak u některých by mohla splnit svůj účel. Rozhodnutí tedy bude vždy záležet na posouzení konkrétní situace, tak jako je tomu u rozhodování o jiných formách postihu," vysvětlil tajemník havířovského magistrátu Milan Menšík.

S využitím nového opatření zatím nepočítají v Orlové. Přestupky přespolních tam prý představují menší část z celkového počtu přestupků, většinou se jedná o drobné krádeže v Hypermarketu či Penny Marketu. „Orlová zatím o vykázání přespolních za hranice města neuvažovala, novela je až příliš čerstvá a jak se zdá, obsahuje i celou řadu nedomyšlených záležitostí, kupříkladu jak kontrolovat dodržování zákazu pobytu na území města," sdělil místostarosta Orlové Miroslav Koláček.