Řidič zřejmě předjížděl cyklistu a nedodržel bezpečný odstup. O cyklistu zavadil pravým zpětným zrcátkem. Cyklista iřidič, oba vdůchodovém věku, si následně vyčítali, kdo neumí jezdit. Dechová zkouška prokázala, že oba byli vdobě nehody střízliví. Kulhající cyklista nakonec odmítl ipřevoz do nemocnice.