Za vinu mu kladou, že od roku 2000 do roku 2006 v bytě nepravidelně, leč se zvyšující se agresivitou a četností napadal svou třiatřicetiletou manželku. Jeho napadání se postupem času stalo důraznější a rozsáhlejší. Žena musela i se svým jedenáctiletým synem několikrát z bytu utéct.

„Mezi hrubostmi nechybělo ani škrcení. Naposledy ženu fyzicky napadl na začátku měsíce dubna, přičemž jí vyhrožoval zabitím. Výhrůžky byly důraznější s nožem v ruce. Po napadení ženy fyzicky napadl i svého syna. Okresní soud v Karviné již vydal předběžné opatření, týkající se dočasného opuštění a nevstupování do bytu a bezprostředního okolí domu, zdržení se v navazování kontaktů s manželkou a synem,“ informovala okresní policejní mluvčí Zlatuše Viačková.