Nátlak na nájemce bytů vytvářejí například tvrzením, že na nového dodavatele elektřiny přešla celá společnost RPG Byty a tudíž se mají přidat k ostatním. Společnost se nyní brání a preventivně upozorňuje nájemníky na to, že žádný přechod není ani nutný, ani povinný.

„Nájemcům, kteří mají uzavřenou smlouvu se společností ČEZ, tito prodejci nabízejí, že mohou přejít ke společnosti Centropol Energy. Argumentují tím, že k tomuto dodavateli přešla celá RPG a nájemci tedy smlouvu musí podepsat,“ popsal mluvčí RPG Byty Petr Handl současnou situaci.

„Tato informace je zcela nepravdivá. Rozhodnutí, od koho bude brát elektřinu, je zcela na rozhodnutí toho, kdo za elektřinu platí, my nikoho k ničemu nenutíme. Každý se musí rozhodnout sám za sebe a zvážit, který dodavatel je pro něj výhodnější a proč tomu tak je. Rozhodnutí o tom, od koho bude elektrickou energii odebírat a zda svého dodavatele změní nebo ne, závisí pouze na nájemníkovi, neboť ten má uzavřenou přímou smlouvu o odběru elektrické energie se svým dodavatelem,“ doplnil mluvčí Handl.

Podle jeho slov je situace totožná s tou, jako kdyby prodejci jednoho telefonního operátora obcházeli nájemníky s tím, že majitel bytu změnil operátora, takže oni automaticky musí udělat totéž a přejít ke stejnému operátorovi.

Právo zvolit si svého dodavatele elektřiny přitom mají všichni odběratelé již od začátku roku 2006.

Firma nesleduje, kolik z lidí opravdu k jinému poskytovateli elektřiny přešlo. „Firmu Centropol Energy jsme kontaktovali, když slyšeli o podobných praktikách, tvrdili, že spolupráci s prodejci, kteří takto postupují, rozvážou spolupráci.

Žádná oznámení v tomto směru nezaznamenala Policie České republiky. Rozhodnutí každého člověka je totiž na něm samotném, stížnosti pak na služebnu nedorazily.

„Na žádné ze služeben v regionu jsme nezaznamenali nikoho, kdo by si na tyto obchodníky přišel stěžovat,“ uvedl policejní mluvčí Miroslav Kolatek. V podstatě by stěžovatel zřejmě ani nepochodil – pro podpis nové smlouvy by se rozhodl nájemník sám. Jaké případné ztráty při placení elektřiny by zaznamenal, by také bylo jen na něm, nikoli na zodpovědnosti druhých.