Jelikož se chovali podezřele pomoc kamer je dispečerka sledovala. Muži došli k vozidlu stojícímu v Dlouhé ulici, kde postávalo a posedávalo několik osob, a měly u sebe láhve s alkoholem. Strážníci na místě zjistili celkem osm osob, včetně dvou mužů z kamerového záznamu. Mezi dotyčnými kolovala láhev borovičky.

„Jelikož došlo ke konzumaci alkoholu na místě obecně závaznou vyhláškou zakázaném a současně vznikly podezření, že se jedná o mladistvé. Hlídka je proto legitimovala,“ popsal ředitel MP Havířov Bohuslav Muras.

Následně bylo zjištěno, že se jedná o čtyři mladistvé a čtyři osoby slovenské národnosti.

„Jelikož dva mladiství jevili známky podnapilosti, byla u nich provedena orientační dechová zkouška s výsledky 1,79 promile a 1,68 promile. U dalšího mladistvého byla naměřena hodnota 0,08 promile a poslední byl bez alkoholu. Na dotaz hlídky, kdo jim podal alkohol, shodně označili Š.A., ročník 1997. Tento potvrdil, že dotyčným alkohol podal,“ dodal Muras.

Kvůli podezření ze spáchání trestného činu Podání alkoholu dítěti v míře nadměrné, byla o události vyrozuměna státní policie, která dorazila na místo a případ si převzala.