Krajský úřad před časem nechal rondel upravit tak, že už není možné z něj vyjíždět do levého pruhu. Částečně tím snížil riziko kolizí, které se čas od času stávaly mezi vozidly jedoucími po rondelu v pravém a levém jízdním pruhu.

Absolutně nejvíce dopravních nehod se však stává při najíždění na kruhový objezd. Dopravní inženýr Oldřich Surý už dříve vysvětloval, že nehodovost způsobuje nevhodný úhel nájezdu. „Nájezdy na kruhový objezd by měly být v ostřejším úhlu, zhruba jako na jiných běžných křižovatkách. Nyní jsou řidiči nuceni při vjíždění na rondel se příliš otáčet doleva, aby viděli přijíždějící vozidla. Tím ztrácejí přehled o dění před sebou a dochází ke kolizím,“ řekl Surý.
Drtivá většina nehod se stává právě ve chvíli, když se řidič prvního vozidla ve zlomcích sekundy rozhoduje, zda na rondel bezpečně vjede, nebo to nestihne a musí zabrzdit. Podobně uvažuje i za ním jedoucí řidič, který však zpravidla nestačí zareagovat.

Naštěstí se jedná jen o drobné kolize, jejichž následkem bývají jen pošramocené karosérie automobilů.

Alarmující proto v tomto případě nejsou následky nehod, ale jejich zbytečně vysoký počet. Není téměř dne, aby se tam nějaká nestala a výjimkou nebývají ani dny, kdy se jich stane i více. Některé řidiči ani nehlásí a dohodnou se na náhradě škody přes pojišťovnu. Policie tak přijíždí skutečně jen k těm, ke kterým ze zákona musí a přesto je havířovský rondel jejich pravidelnou štací.

Přes množství nehod však zatím tato kruhová křižovatka není na seznamu prioritních akcí.