„Umíme to samé, máme i stejné vybavení. Jen to všechno trvá podstatně déle,“ řekl Pavel Tomek ze specializovaného pracoviště moravskoslezské policie, kde se mimo jiné analyzují vzorky DNA.

Samotná zpracování vzorků a získání profilu DNA netrvá minuty, ale desítky hodin. „Je to poněkud jiné, než jak se prezentuje v seriálech,“ řekl Tomek.

Experti

V moravskoslezském regionu se genetická expertiza provádí od roku 2000. „V současné době ji zajišťuje pět kriminalistických znalců a laborantka,“ dodal Tomek s tím, že odborníci provádějí analýzy nejen pro Moravskoslezský, ale také Olomoucký kraj.

Podle Tomka zkoumání DNA zažilo v posledních letech obrovský vývoj. „To, co jsme nebyli schopni analyzovat v roce 2000, nyní dokážeme. Ten pokrok je opravdu velký,“ prohlásil Tomek, který zdůraznil, že analýza vzorků DNA je zcela nezávislá a nelze ji nijak zneužít. „Jsme odtrženi od dějů, které se vyšetřují. Zkoumáme jen anonymní vzorky označené čísly,“ řekl Tomek.

Stopy

Vše začíná ve chvíli, kdy policisté zajistí biologické stopy, které označí a zašlou odborníkům. „Znalci odeberou malý vzorek biologického materiálu a následně izolují DNA,“ uvedl Tomek.

Analýza jednoho vzorku trvá v ideálním případě pracovní den. U většiny zločinů však kriminalističtí experti zkoumají více stop, kterých může být i několik desítek. To samozřejmě celý proces výrazně prodlužuje.

Jen část

Experti nezkoumají celou DNA, ale jen její určitou část. „Je to část, která nenese informaci například o barvě očí, pleti, vlasů, o nemocech a podobně. Kdybychom si pro zajímavost představili, že DNA má délku jeden kilometr, tak ta část, která zajímá kriminalistické znalce, by měřila necelé dva milimetry,“ vysvětlil Tomek.

Výsledkem analýzy je soubor čísel označovaný jako profil DNA, který je považován za nezvratitelný důkaz. „Pravděpodobnost, že by dva lidé měli totožnou kombinaci čísel, je jedna ku dvakrát deset na sedmnáctou. To je vzhledem k velikosti populace na planetě Zemi téměř vyloučeno,“ uvedl Tomek. Existuje pouze jediná výjimka, a tou jsou jednovaječná vícerčata mající totožný profil DNA.

Důkaz

Díky DNA se již moravskoslezským kriminalistům podařilo objasnit řadu závažných zločinů. DNA například pomohla k usvědčení a následnému odsouzení Václava Příhody z Krnova, který v září 2006 v Krnově zabil svou manželku a její tetu. První z nich ubil, druhou zastřelil. Důvodem byly spory týkající se rozvodu, o který požádala jeho žena. Masakr se odehrál v ranních hodinách ve vilové části Krnova.

Příhoda měl na první pohled téměř neprůstřelné alibi. Tvrdil, že v době činu byl na druhém konci republiky, kde v té době pracoval. Při analýze desítek kusů různého oblečení však experti našli krev. DNA ukázala, že patří jedné z obětí. Příhoda byl odsouzen k pětadvaceti rokům vězení.

Znásilnění

Díky DNA se podařilo dopadnout i nebezpečného sexuálního násilníka, který koncem roku 2008 s nožem v ruce znásilnil v Ostravě ženu. Policisté získali biologický vzorek, který analyzovali. Výsledek později porovnali s databází DNA odebrané vězňům. Ukázalo se, že patří v té době již propuštěnému muži, který byl už za sexuální delikty trestán. Za ostravské znásilnění dostal devět let.

Vlakové neštěstí

Analýza DNA sehrála roli i při identifikaci jedné z obětí vlakového neštěstí ve Studénce, ke kterému došlo 8. srpna 2008. Jednou z obětí byla i v té chvíli neznámá dívka. Policisté na místě odebrali vzorky, které putovaly k rukám specialistů z odboru kriminalistické techniky a expertiz. Ti ihned začali s analýzou. Vzorky vyhodnocovali od šesti hodin večer. „Ve tři hodiny ráno již měli izolovanou DNA. Mezitím jejich kolegové pracující ve Studénce vytipovali čtyři až pět dívek, kterými by neznámá mohla být. Kontaktovali neprodleně jejich rodiče a odebrali porovnávací vzorky. V jednom případě se shodovaly. Během dvanácti hodin se tak podařilo díky analýze DNA identifikovat osobu,“ řekla mluvčí krajské policie Soňa Štětínská.