Havířovský okresní soud včera začal rozplétat okolnosti, za jakých jazykové školy v Orlové a Mladé Boleslavi vydávaly v letech 2013 až 2014 osvědčení cizincům, kteří v nich skládali zkoušku z českého jazyka, již potřebovali pro získání trvalého pobytu v České republice.

V kauze bylo obviněno celkem 15 lidí, Češi, Ukrajinci a Vietnamci, osm z nich už bylo formou trestního příkazu pravomocně odsouzeno. V kauze figuruje okolo 700 svědků.

Nyní před soudem stojí ředitel orlovského Gymnázia Jana Šabršuly a soukromé Jazykové školy Linguistic, a kdysi také orlovský radní za ČSSD Richard Adamus a spolu s ním takzvaní zprostředkovatelé, tedy lidé, kteří vykonání jazykových zkoušek cizincům nabídli (Ukrajincům, Vietnamcům a několika Arménům), pomáhali jim vyřizovat formality a také od nich inkasovali peníze, z nichž část předávali řediteli orlovské jazykové školy, kde se zkoušky konaly.

Podle žalobce Tomáše Polácha to byly peníze získané neoprávněně. Proto také ve 33 bodech obžaloby viní Richarda Adamuse z přijímání úplatku a napomáhání k získání neoprávněného pobytu v České republice.

Další lidé, kteří včera usedli na lavici obžalovaných, jsou viněni z podplácení a rovněž z napomáhání jinému k získání neoprávněného pobytu v České republice. Jsou to už zmínění zprostředkovatelé pět Ukrajinců (Oleh Kačaraba, Viktor Kachaylo, Maryana Kacharaba, Vasyl Stoyka, Svitlana Mihailova) a občan Vietnamu Van Loi Truong.

Poplatek za vydání osvědčení o vykonání jazykové zkoušky se pohyboval okolo pěti tisíc korun. Celková částka, kterou měl Adamus v pozici ředitele jazykové školy od zprostředkovatelů převzít, žalobce vyčíslil na nejméně 667 tisíc korun. V případě prokázání viny hrozí obžalovaným až 10 let vězení.

ZKOUŠKU NEUDĚLALI, OSVĚDČENÍ DOSTALI

Žalobce považuje za důkaz machinací s vydáváním osvědčení o složení jazykové zkoušky skutečnost, že i když cizinci jazykovou zkoušku nesložili, přesto ještě tentýž den vydala orlovská jazyková škola osvědčení o jejím vykonání. S razítkem školy a podpisem ředitele.

Jeden ze zprostředkovatelů (v této kauze již odsouzený Jaroslav Molnár pozn. aut.) podle svědků údajně nabízel získání osvědčení o složení zkoušky bez toho, aby dotyčný cizinec byl u zkoušek nutně fyzicky přítomen. Osvědčení údajně získali i ti, kteří zkoušku na první pokus neudělali a na její opakování už nepřišli.

Obviněný ředitel orlovské jazykové školy Linquistic Richard Adamus obvinění odmítá.

„Považuji je za vykonstruované,“ řekl před soudem, když četl své prohlášení k celému případu. Vypovídat však odmítl. Stejně jako další obžalovaní.

Snažil se před soudem vysvětlit, že systém hodnocení zkoušek a posuzování, zda cizinec dostatečně ovládá češtinu tak, aby v Česku mohl získat trvalý pobyt, byl v té době (roky 2019 2014) tak složitý, a metodika natolik striktní a nedokonalá, že, trochu s nadsázkou stačilo, že cizinec Čechovi rozuměl, ale česky nebyl schopen říci prakticky ani slovo.

Sám na to prý při komunikaci s lidmi z Ministerstva školství a Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Stejně tak Adamus popřel, že by zkoušení měli před písemnou zkouškou předem k dispozici vypracované odpovědi, jak tvrdí obžaloba.

Kauza údajně neoprávněného vydávání osvědčení cizincům o vykonání jazykové zkoušky propukla na začátku roku 2014, kdy policie v této souvislosti zadržela celkem 15 lidí z Moravskoslezského a Středočeského kraje. Velká část z nich tehdy skončila ve vazbě.