Nejvyšší soud mimo jiné dospěl k názoru, že přestože se krádež udála v době nouzového stavu, vibrátor není předmětem, který by si v době pandemie zasloužil zvýšenou ochranu i trestním právem, jako by tomu mohlo být například u respirátorů či dezinfekčních prostředků.

Krádež se stala 6. dubna 2020 v prodejně DM drogerie ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tehdy třiatřicetiletý muž z Kopřivnice vešel do prodejny, a jak později zjistila pracovnice prodejny z kamerového záznamu, muž si vložil pod oblečení vibrátor značky Durex Play Pure Fantasy za 499 korun a poté vyšel z prodejny bez zaplacení. Na to, že vibrátor chybí přišla při kontrole zboží.

V červnu 2020 se třiadvacetkrát trestaný recidivista, páchající převážně majetkové delikty, ocitl v lavici obžalovaných u Okresního soudu v Novém Jičíně. Krádež nezapíral. „Když jsem spatřil vibrátor, napadlo mě, že bych ho dal kamarádce,“ četl soudce Jaromír Pšenica výpověď obžalovaného, který odmítl vypovídat.

Státní zástupkyně kvalifikovala čin obžalovaného jako krádež v odstavci 4, písmena b. Obžalovanému v takovém případě hrozí odnětí svobody na 2 až 8 let neboť, jak stojí v liteře zákona - spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek. Státní zástupkyně navrhla trest při dolní hranici sazby, tedy dva roky nepodmíněně.

Obhájce obžalované Lukáš Seibert již tehdy požadoval jinou kvalifikaci činu. „Ptám se, je možné automaticky kvalifikovat právní podstatu podle daného odstavce jen proto, že došlo k vyhlášení nouzového stavu, aniž by soudy zkoumaly, zda k jeho vyhlášení byly splněny zákonné podmínky? Je vibrátor skutečně oním předmětem, jehož krádež směřuje k bezprostřednímu ohrožení života, zdraví nebo veřejného pořádku? Nikoliv,“ řekl obhájce a dodal, že za normálních okolností by obžalovanému hrozil trest v rozmezí 6 měsíců až 3 let a požadoval překvalifikování činu obžalovaného ze zločinu na přečin.

Soud návrh obhájce neakceptoval a uložil obžalovanému dvouletý nepodmíněný trest ve věznici s ostrahou. Zároveň uznal, že trvají vazební důvody, neboť obžalovaný by mohl pokračovat v trestné činnosti, a tím by si přitížil.

Obžalovaný se proti verdiktu odvolal ke Krajskému soudu v Ostravě. Nesouhlasil s právní kvalifikací ani s výši trestu.

Obhájce namítal, že soud prvního stupně se dostatečně nezabýval tím, nakolik mělo odcizení vibrátoru zásadní dopady na společnost. „Krádež vibrátoru je stejně nebezpečná za normálního stavu jako za stavu nouze,“ dodal Lukáš Seibert.

Senát krajského soudu sice původní verdikt zrušil, v novém rozsudku ale provedl jen drobné úpravy a právní kvalifikaci i dvouletý trest ponechal.

Obžalovaný využil možnosti dovolání k Nejvyššímu soudu, a ten dal obhajobě za pravdu a veškerá předchozí rozhodnutí včetně toho o vzetí do vazby zrušil. Předsedkyně senátu Marta Ondrušová v odůvodnění mimo jiné uvádí, že pro posouzení případu bylo rozhodující rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu v jiném případě.

Laicky řečeno – vyhlášený nouzový stav obžalovanému v jeho činu nijak neprospěl a zcizená věc nebyla z těch, které si zasluhují zvýšenou ochranu i trestním právem. „Jednalo se o zcela běžnou krádež v obchodě, nijak nesouvisející s vyhlášeným nouzovým stavem,“ stojí v odůvodnění s tím, že soudy nižších stupňů rozhodly podle nesprávného právního posouzení skutku.