Vše se stalo v pondělí odpoledne okolo 13. hodiny. Podle popisu mělo jít o muže spíše silnější postavy ve věku okolo pětatřiceti let, s prošedivělými vlasy. Případ šetří policie. Škola ihned informovala všechny rodiče svých žáků i dětí z přilehlé mateřské školy, informace o nebezpečném setkání jsou i na nástěnkách školní družiny.

„Dívenka přiběhla domů s pláčem a byl to pro ní jistě velmi nepříjemný zážitek. Maminka ihned volal k nám do školy. S dětmi ve školce proběhl tzv. komunitní kruh, kde jsme jim vysvětlovali, jak se chovat kdyby je kontaktoval neznámý člověk, probrali jsme to také ve všech třídách základní školy na třídnických hodinách," řekla Deníku ředitelka ZŠ a MŠ Prameny v Karviné Dagmar Glatzová.

Škola také o případu informovala rodiče zápisem v žákovských knížkách. „Ihned jsme také kontrolovali podpisy rodičů, abychom měli jistotu, že informaci dostali," doplnila ředitelka školy.

Chvályhodné je to, že informace obdržela i policie. „Provedli jsme potřebná opatření a případu věnujeme maximální pozornost už jen pro to, že šlo o dítě," uvedla mluvčí policie Zlatuše Viačková.

Samotná Základní a mateřská škola Prameny prevenci tohoto druhu rozhodně nezanedbává. Její žáci dostávají poučení o chování v podobných situacích každý školní rok. O možných rizicích je poučují také pravidelné preventivní akce s karvinskými strážníky. „Zaměřili jsme se na to především poté, co se podobný případ stal u jiné místní školy přibližně před dvěma lety. Děti vědí, že v podobné situaci mají okamžitě požádat jinou nejbližší dospělou osobu o pomoc a hlavně se s takovými lidmi nebavit a nevěřit jim," zní jedna ze školních rad.

Případ otřásl karvinskou veřejností a informace o něm se šíří také pomocí sociálních sítí. Na pozoru by se měli mít také děti a rodiče ostatních škol v okrese, pachatel může zkoušet lákat děti také v okolních městech a obcích.