„Příčinou úhynu dřevin bylo prasklé potrubí. Z něj rok unikaly slané důlní vody, které místní vegetaci zničily, řekla mluvčí inspekce Radka Burketová.

Mluvčí OKD Marek Síbrt řekl, že firma už loni na podzim po upozornění od oblastního inspektorátu Ostrava ČIŽP zajistila nápravu. „Dalšímu úniku vod do okolí jsme zabránili opravou potrubí. Udělenou pokutu jsme zaplatili,“ řekl.

Slaná voda zničila podle zjištění inspektorů tři vzrostlé stromy. Šlo o dub, vrbu 
a břízu. Navíc uschl i porost mladých listnatých dřevin rostoucí na ploše 450 metrů čtverečních.

Ředitel Oblastního inspektorátu Ostrava Karel Kozubek uvedl, že příčinou usychání stromů bylo jednoznačně dlouhodobé zaplavení jejich kořenového systému, které zamezilo přístupu vzduchu ke kořenům. Své způsobilo podle Kozubka i chemické složení vody se zvýšenou koncentrací soli.

„Tento případ není významný svojí výší, ale způsobem porušení zákonů, tedy únikem důlních vod, které jsou typické pouze pro ostravsko-karvinskou oblast,“ dodal.

Důlní voda se v dolech hromadí prosakováním. Slaná je kvůli kontaktu s uhlím a dalšími horninami. Z podzemí se tato tekutina odčerpává.