„Dotyčný hlídce přiznal, že konzumoval alkoholické nápoje, ale dál si nebyl vědom, že by se dopustil nějakého přestupku a celou věc odmítl s hlídkou projednat na místě. Muži bylo sděleno, že porušil ustanovení obecně závazné vyhlášky města Orlové o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a celá věc tak bude oznámena příslušnému správnímu orgánu k dořešení,“ doplnil velitel orlovských strážníků Roman Galia.