Jak se ukázalo, nejednalo se o požár, ale o úmyslně založený oheň, kterým se sběrači barevných kovů snažili zbavit elektrické kabely izolace. „Mám to pod kontrolou. Občas to tady tak pálím," tvrdil muž u ohně.