V případu jde o necelých pět milionů korun. Jedná se o peníze, které má zaplatit Baron Tesarčíkovi. Baron provozoval své odborné učiliště Baron School v pronajaté části Tesarčíkovy Vzdělávací akademie Havířov, která provozuje Obchodní akademii a Hotelovou školu v Tajovského ulici.

Za to měl Baron Tesarčíkovi platit. Podle žaloby však měl Baron v roce 2011 zajistit uzavření smlouvy o postoupení nájmu prostor školy na jinou firmu, o které věděl, že podmínky smlouvy plnit nebude.

„Od září 2012 do března 2014 vznikl dluh na nezaplaceném nájmu a službách ve výši 1 659 916 korun. Po započtení všech souvisejících náležitostí, odečtení hodnoty provedených stavebních úprav činí způsobená škoda 4 562 762,16 korun," přednesla před soudem zmocněnkyně žalující strany.

Baron se jednání nezúčastnil a nechal se omluvit pro svůj zdravotní stav, kdy jeho organismus špatně snáší změny počasí. Ze zdravotních důvodů se omluvil také Tesarčík.

Soud alespoň přečetl stanovisko Jiřího Barona k případu. Ten tvrdí, že se žádného protiprávního jednání nedopustil. Naopak si stěžoval na práci policie, kdy mu nebylo umožněno nahlédnout do spisu.

„Byl jsem krácen na svých právech. Navíc jsou ze spisu vynášeny informace, které jsou předávány Janu Tesarčíkovi, který se mi směje do očí a cituje celé pasáže spisu," reagoval Baron.

Jednání bude trvat zřejmě ještě dlouho. Baron má s prodlužováním zkušenosti už z dřívější kauzy Moravia Banky, kde protahoval řízení i následný nástup do věznice tak dlouho, až mu trest zrušila amnestie.

V poslední době navíc řeší existenční záležitost své školy, kterou loni přestěhoval na jinou adresu, ale i tak ji musel v pololetí uzavřít. K zodpovědnosti ho hnali kantoři, kterým neplatil mzdy. Insolvenční řízení už běží u krajského soudu.