Narkomany absolutně nezajímá, koho mohou ohrozit, a podle počtu sesbíraných jehel se zdá, že lidí aplikujících si drogy žilně ve městě přibývá. Lidé hlásí nálezy v průběhu celého roku. K místu vždy vyjede hlídka městské policie, která použitý materiál po narkomanech uklidí.

O letních prázdninách se konala tradiční úklidová akce, kdy se strážníci zaměřili na kontrolu a úklid dětských pískovišť, hřišť a laviček.

Úklidové akce se účastní pravidelně strážnice a civilní asistentky prevence kriminality.

Strážníci hledali všechny nebezpečné předměty. Vedle pohozených jehel také skleněné střepy, zbytky léků, plechovky či jiné ostré předměty. Zběžně také kontrolovali technických stav vybavení hřišť.

„Skupinou prevence Městské policie Havířov byl v období od 7. července do 12. srpna 2015 realizován preventivní projekt „Bezpečné pískoviště". Cílem této akce bylo předcházení úrazovosti či poranění dětí rizikovými předměty v prázdninovém období. Zkontrolováno bylo celkem 273 dětských pískovišť, mobiliářů a hřišť na celém území města. Veškeré zjištěné závady či poškození městského majetku byly neprodleně nahlášeny na příslušné odbory magistrátu města. Drobné závadné předměty byly za dodržení všech bezpečnostních zásad na místě odstraněny, a to včetně nalezených tří použitých injekčních stříkaček," informovala projektová manažerka městské policie Monika Krpelíková.

Do projektu se aktivně zapojili i civilní asistenti prevence kriminality. Především v sociálně vyloučených lokalitách v Havířově-Šumbarku, kde bylo zkontrolováno celkem 21 dětských hřišť a mobiliářů na ulicích Jarošova, Anglická, Dukelská, Obránců míru, Šenovská, Smetanova, B. Němcové a Okružní. V Havířově-Prostřední Suchá kontrola proběhla na osmi dětských hřištích a mobiliářích, a to na ulicích Kpt. Jasioka, Budovatelů, U Hřiště, Hornická, Plynárenská, Osadní, Havířská a U Topolů.