Pazgyera přijal peníze od několika lidí. Ti mu platili za to, že jim dodá informace, ke kterým by se jinak nemohli dostat. Žádali informace o konkrétních lidech nebo vozidlech s údaji o majitelích. Citlivá osobní data vynášel například o podezřelých, obviněných, svědcích nebo poškozených. V jednom případě vynesl informace o služebním vozidle krajského policejního ředitelství.

Došlo i na místního politika

Jak policisté při vyšetřování svého úplatného kolegy zjistili, informace z databází vynášel i na jednoho místního politika a podnikatele. Pravděpodobným důvodem byla snaha zhatit Jiřímu Vojáčkovi politickou kariéru, když kandidoval do zastupitelstva v Orlové. Vojáček byl z kandidátky vyřazen a původně také chtěl po Pazgyerovi žádat milionové odškodnění. Nakonec se ale svého nároku vzdal.

Jedním z hlavních odběratelů informací byl provozovatel ostravského autoservisu. Mnoho dokumentů s ukradenými daty bylo v říjnu 2010 nalezeno v garáži při domovní prohlídce.

Pazgyera se do systémů přihlašoval pod svým osobním kódem. V některých případech k tomu pod smyšlenými záminkami využil své kolegy. Když začal být podezřelý, nebyl pro inspektory problém jednotlivá přihlášení dohledat. Když měli policisté všech 60 případů zdokumentovaných, přišli si pro Pazgyeru do kanceláře. Ten brzy procitl z toho, že mu nejdou v poslední den před ochodem do civilu děkovat za mnohaletou službu zákonu.

Při vyšetřování spolupracoval a i v jednací síni pak seděl s mířen s tím, že ho čeká trest. Samotného vyhlášení rozsudku se však osobně neúčastnil. 

Peníze a auto

Bylo prokázáno, že Pazgyera si přišel na pár tisíc korun a darem přijal jeden starší automobil Volvo W40 v hodnotě zhruba 60 tisíc korun.

„Prokázán byl zištný záměr obžalovaného. Ten sice nezpůsobil přímou finanční škodu a nikdo se nepřihlásil s tím, že by mu únik informací způsobil nějakou újmu, ale přesto se dopustil velmi závažného pochybení, za které soud musel vynést přísný souhrnný trest. Především šlo o trestný čin úplatkářství, kterého se dopustil jako úřední osoba, kde zákon stanoví až osm let vězení. Soud bývalému policistovi uložil trest v délce tří roků a šesti měsíců ve věznici s ostrahou. Současně mu také vyslovil trest zákazu práce u policie, kde však už nepracuje. Obžalovaný nevyužil svého práva na odvolání proti rozsudku a tento je tak už pravomocný," vysvětlil soudce havířovského okresního soudu Otakar Chmiel.