O prvním hlavním líčení Deník informoval v článku: Týrání dětí u soudu: Tvrdé výprasky, dlouhé hladovky, stání na ostrých hranách

Také dnešní jednání Deník v soudní síni sledoval a průběžně zpravodajství aktualizoval. S ohledem na věk dětí nesmí být podle zákona zveřejněna žádná informace, která by je mohla identifikovat.

Po předchozích výpovědích obou obžalovaných při minulém jednání tentokrát líčení pokračovalo výslechem znalců z oboru psychiatrie a psychologie.

První znalkyně se zabývala duševním stavem rodičů. Stvrdila, že ani jeden z obžalovaných netrpí žádnou duševní chorobou. "Oba jsou nadprůměrně inteligentní. Jsou schopni se samostatně hájit," řekla. 

Druhá znalkyně posuzovala stav jednoho ze synů. Potvrdila, že výchovou v rodině byla omezena možnost adaptace ve společnosti. 

"Závěry znalkyně jsou špatné. My jsme naše děti neizolovali. Nebyli denně se svými spolužáky, protože jsme je vzdělávali doma. Ale to neznamená, že jsme jim bránili se s nimi stýkat. Děti byly naší výchovou připravené pro další život ve společnosti," reagoval obžalovaný otec.

Podobně hovořila o dalším ze synů třetí znalkyně. Ta při vyšetření zjistila mírné mozkové postižení, které může ovlivňovat jeho osobnostní chování. "Jedná se o takzvaný encefalitický terén. Dotyčný může být impulzivnější. Může mít ovlivněnou pozornost," řekla na dotaz obhájkyně, která se mimo ji ptala, zda zjištěné postižení mohlo mít vliv na chování syna, když se rozhodl společně s bratrem opustit rodinu.  

U dalšího ze synů znalkyně žádnou duševní chorobu nezjistila. Stejný závěr potvrdila i u dalšího syna. U obou konstatovala zaostávání v emoční a socializační složce. "Je u něj patrná nerovnoměrnost osobnostního vývoje. Má ještě dětské idealistické vnímání světa, neposunuje se ve formování názorových pohledech. Přejímá zcela názory svých rodičů, Ve svém věku by měl mít i svůj názor," dodala.

Posudek otce

Třetí znalkyně vypracovala posudek ke všem členům rodiny. "Při testech oba nedokázali odpovídat jednoduše ano či ne, odpovídali ve větách. U obžalovaného je znatelná individualita. Má tendenci vyhýbat se emočním výzvám. Potvrzeno je agresivní chování při výchově dětí, kterou si utvrzoval postavení v rodině. Pro úspěšnou resocializaci je nutné postupovat v souladu s jeho náboženstvím. Oba obžalovaní manipulují s dětmi prostřednictvím víry. Biblický model rodiny, kde otec je autoritou. Při výchově čtyř synů se otec snažil zvládat revoltu dospívajících synů. Přitom používal nestandardní metody trestů, včetně hladovky. U dětí byly potvrzeny znaky týraných osob," vypověděla při posuzování obžalovaného otec.  

Advokátka chtěla upřesnit závěry o manipulování prostřednictvím víry.

"V rodině je vše podřízeno Bohu. Nejmladší syn opakuje různé naučené repliky. Samotná motivace vírou není špatná, špatné je zneužití víry. Jde především o tu izolaci ve jménu víry. To vydrželo až do období dospívání chlapců," popsala znalkyně. 

Obhájkyně žádala také vysvětlení k závěrům o trestech. "V rodině docházelo k neúměrnému překračování intenzity fyzických trestů," odpověděla. 

Ptal se také obžalovaný: "Máme od lékařky potvrzeno, že jsme o děti pečovali řádně, docházeli s nimi na pravidelné kontroly a s výjimkou běžných nemocí, nebyly nikdy nemocné. Z čeho usuzujete, že jsme zanedbali péči o jejich zdraví," ptal se otec. 

Znalkyně ocitovala zprávu o zdravotním stavu dětí, kde lékaři konstatovali chudokrevnost a také několikeré oznámení sociální službě o zanedbávání povinného očkování. "Chudokrevnost nastala po přechodu do ústavu," reagoval otec. 

"Dotazníky, kde se mělo odpovídat a, b nebo c, jsem nemohl vyplňovat, protože byly špatně a lživě formulovány. Proto jsem na ně odpovídal jinak. Nechtěl jsem podporovat žádné lži," reagoval obžalovaný. 

"Vy nám vyčítáte, že jsem nekonvenční. Ale právě nekonvenční lidé posunuli nás vět kupředu a dokonce za to byli popravováni," dodal obžalovaný. Ten opětovně potvrdil používání fyzických trestů hladovkou, stání na plastových kostkách i výprasky. "My jsme děti nevychovávali trestem, ale naším příkladem. Trest může být i velmi přísný, ale nemusí být agresivní. Nesouhlasím s tím, že jsem byl při výchově agresivní," řekl. 

"Při vyšetřování jsem měla dokonce úvahu sadismu. Konkrétně, když popisovali, jak za zapomenutí umytí nádobí, musel jeden umývat, druhý utírat a třetí dostával výprask. A v tom se při výprasku v kolečku střídali," řekla znalkyně. V rodině tento způsob trestu nazývali cirkulací. 

"Kolikrát jsem výprask u dětí sám obrečel, ale vím, že jinak to být nemohlo," reagoval dále otec. 

"Vaši mladší synové dodnes čekají, že je pochopíte, že jim odpustíte," řekla obžalovanému znalkyně. 

close Rodiče obžalovaní z týrání svých čtyř synů. info Zdroj: Deník/Libor Běčák zoom_in

Posudek matky

Znalkyně přednesla své závěry z vyšetření obžalované matky. "Vyšetření ukázalo na ignorování reality. Má sklony nepřebírat iniciativu a vyhýbat se všemu, co představuje duševní aktivitu. Otevřeně přiznala výchovu synů prostřednictvím víry. Odmítla však návrhy znalců i sociálních pracovníků na změny ve výchově," řekla mimo jiné. 

Nejstarší syn

Jako jediný se narodil v nemocnici. "Nachází se na samém konci dospívání. Jeho osobnostní struktura se vyvíjí neharmonicky. Intelekt má nadprůměrný, sebevědomí však ještě nevyzrálé. Potlačuje své city, má malou vnímavost, má tendenci se vyhýbat emočním výzvám, kontaktu s dalšími lidmi. Jde o jeho obranu, udržuje odstup. Má málo životních ambicí. Vyhýbá se zodpovědnosti. Upřednostňuje jednoduchá rozhodování. Projevuje se u něj důsledek výchovy autoritou. Potvrdil fyzické tresty ze strany rodičů u něj i bratrů. Stejně jako rodiče nebyl schopen vyplnit některé části testu. Opakovaně byl ze strany svého otce vystaven fyzickému i psychickému utrpení, které se nyní snaží bagatelizovat," řekla znalkyně, která potvrdila i to, že syn byl ovlivněn autoritativním otcem a pasivní matkou. 

Znalkyně současně přiznala, že nyní, když jsou tři mladší synové v ústavní péči a doma zůstal jen ten nejstarší plnoletý, došlo ke změně v jejich rodinných vztazích. Ovlivněno to může být i právě probíhajícím trestním řízením.

Znalkyně v diskusi s obžalovaným otcem připomněla, že nejstarší syn se v dospívání snažil uchovat svou identitu a snažil se o vlastní samostatnost. I proto sám přiznal, že ukradl mobilní telefon. "Ano, měl těžké období. Přišel okamžik, kdy se obrátil. Naším cílem bylo, aby sloužil Bohu, aby nekradl, nelhal. Celé jeho nitro teď křičí Ne. Ta změna je fascinující," řekl otec. 

Řeč přišla i na sledování dětí pomocí mobilních telefonů. "My jsme je nesledovali, my jsme je chránili, kdyby se jim něco stalo," reagoval otec. "Děti vypověděly, že jim to sledování vadilo. Proto si chlapci půjčovali telefony od spolužáků," řekla znalkyně.

Druhý syn

Znalkyně popsala své závěry z vyšetřování druhého nejstaršího syna. "I jeho osobnostní struktura se vyvíjí neharmonicky. Emočně je ještě nezralý. Vykazuje potřebu kontaktu. Nerozumí druhým lidem. Je však schopen obětovat se druhým. Má mírně zvýšenu sebedůvěru, dokazuje si svou cenu. Situaci v rodině popsal důvěryhodně, nezkresleně. V době soužití s rodiči byl na ně velmi vázán. Dokázal se však vzepřít a z rodiny odejít. Do budoucna nelze odhadnout další vývoj. Bude se odvíjet od soužití s vrstevníky a pomoci institucí. Od doby odloučení od rodiny oceňoval vymanění z vlivu rodičů a vyjádřil spokojenost s novým životem," popsala znalkyně. 

"Jako jediný ze synů hodnotil u svých rodičů i kladné věci," řekla znalkyně. "Ano, protože mě miluje," reagoval otec. 

Do diskuse se znalkyní se poprvé zapojila i matka. "Není možné, že jste jen špatně pochopila naši výchovu ve jménu víry? Před 40 roky se tvrdilo, že fyzické tresty nejsou závadné. Kdo rozhodne o tom, který trest je správný a který už ne?" ptala se.

Třetí syn

I on je znalkyní hodnocen jako dítě s nadprůměrnou inteligencí. "S ohledem na svůj věk je zhruba v polovině vývoje. Vykazuje znaky prožité izolace. Disponuje omezenými emočními zdroji. Nemá sklony zkrášlovat nebo zkreslovat prožité události. K rodičům zaujímá kritický postoj. Stejně jako jeho bratři byl nejen obětí týrání, ale také svědkem týrání svých sourozenců. Testy prokázaly, že způsob výchovy byl pro dospívajícího chlapce nevhodný," vypověděla znalkyně. 

Nejmladší syn

Čtvrtého sourozence znalkyně hodnotila v mnoha ohledech jako jeho sourozence s přihlédnutím k jeho školnímu věku: „Znatelná je tíseň, obava z opuštění. Pochybuje o vlastních schopnostech. Obava ze ztráty rodiny u něj vzbudila snahu zastřít některé nepříjemné události. Nebyl přímo obětí fyzických trestů ze strany otce, byl ale svědkem trýznění svých bratrů. Ze všech dětí je to právě tento syn, který nejvíce kopíruje svého otce. Je to způsobeno výchovou. On sice nebyl trýzněn fyzicky, ale o to více trpěl psychicky." 

Po výslechu znalců bylo jednání ukončeno. Pokračovat bude v dalším termínu, kdy bude vyslechnut poslední ze synů. Jde o nejstaršího, který e už plnoletý a vrátil se do domácnosti ke svým rodičům.