„Jde o prokazatelnou škodu ve výši přes 177 tisíc korun. Ke krácení tržeb hotelu docházelo například pomocí dodatečných storen," uvedl k tomu současný ředitel SMO Jaroslav Vaněk.

Dosavadní výsledky soudního líčení přednesl také na posledním zasedání orlovského zastupitelstva v červnu předseda představenstva společnosti Martin Klčo.

Odvolání…

Trest soudu zněl 2 roky nepodmíněně s odkladem na 2 a půl roku. Rozhodnutí ale nenabylo právní moci, protože dotyčná se proti rozsudku na místě odvolala. O věci tak bude ještě rozhodovat odvolací Krajský soud v Ostravě.

Uvedená kauza je jen jednou z několika, kterými se soudy okolo firmy SMO zabývají. Vše začalo v roce 2013, kdy ve společnosti proběhl forenzní audit, který zkoumal hospodaření předchozího vedení SMO za roky 2009 až 2013. Audit odhalil mnohamilionové škody.

Šlo například o výplaty mimořádných odměn tehdejšímu místopředsedovi představenstva, prodej nemovitostí společnosti za velmi podhodnocené ceny, zmanipulované veřejné zakázky, neefektivní náklady, jako placené ekonomické poradenství, nebo třeba nevýhodné smlouvy o reklamě se sportovními kluby.

Sporů je několik

Současné vedení společnosti pak na základě těchto zjištěných údajů podalo několik žalob.

„Soud případy řeší v několika oddělených jednáních a žádné z nich zatím nebylo ukončeno. Jednotlivá stání běží také nyní v letních měsících, některá jsou přichystána na další měsíce roku," doplnil k současnému stavu ředitel městské „akciovky".

Jediným akcionářem SMO je samo město Orlová. Jak tedy vidí jeho vedení současný stav společnosti?

Lepší časy SMO?

„Zkonsolidovalo se zde vedení i činnost společnosti a to přináší i viditelné výsledky. Společnost dnes již nepracuje pouze pro město, ale pracuje také na zakázkách pro okolní obce, což je pro její příjmy jen dobře, a my sami jsme za takovou práci samozřejmě vděční," řekl Deníku starosta Orlové Tomáš Kuča.