Jeden z nejsmutnějších případů, který trápí bývalé i současné policisty, se stal v prosinci 1997 v Ostravě. Zločin je již promlčen a vrah tak unikl pozemské spravedlnosti. Přesto se ho ochránci zákona stále snaží dopadnout. Zatím neúspěšně.

Obětí se stala dvacetiletá Lucie Vinarská. Její tělo bylo nalezeno v neděli 14. prosince 1997. Den předtím s přáteli navštívila v té době populární rockový klub Sklep na Mečnikovově ulici v Ostravě-Vítkovicích. O několik hodin později ji vrah připravil o život. Uškrtil ji.

Anonymně

V listopadu 2017, jen několik týdnů před uplynutím dvacetileté promlčecí lhůty, učinili kriminalisté poslední pokus, jak situaci zvrátit a pachatele odhalit. 

Další díly seriálu Deníku Neobjasněné vraždy z MS kraje najdete zde

Svolali tiskovou besedu, na níž zaručili anonymitu těm, kteří jim poskytnou informace. Spoléhali na to, že se v některých po mnoha letech hnulo svědomí, případně dospěli natolik, že pochopili, co je správné.

„Přivítáme jakékoliv, i anonymní oznámení. Mohu slíbit, že nebudeme pátrat po totožnosti anonymních oznamovatelů,“ prohlásil tehdy kriminalista obeznámený s případem. Bohužel, odezva byla nulová.

Co se stalo

V sobotu 13. prosince roku 1997 dvacetiletá Lucie navštívila rockový klub Sklep v Mečnikovově ulici v Ostravě-Vítkovicích, kde se šla bavit s kamarády. V zábavním podniku se slavilo hned několik narozenin, alkohol tekl proudem.

„Časový snímek, který jsme sestavili z výslechů návštěvníků klubu, nám mapuje její pohyb až do třetí hodiny ranní 14. prosince. Zde nám stopa mizí,“ uvedl kriminalista.

Lucie byla následně po osmé hodině ranní nalezena náhodným chodcem v lesním porostu za obcí Proskovice poblíž silnice vedoucí do obce Krmelína. Lokalita se od rockového klubu nachází přibližně osm kilometrů a podle kriminalistů není místem vraždy. Někdo tam musel dívku dovézt autem.

Rockový klub Sklep byl ve své době velmi populární. Jen osudný večer ho navštívilo 315 lidí. Policisté se všemi mluvili, s některými i opakovaně.

„Myslíme si, že některé osoby nám neuvedly všechny skutečnosti, které jim byly známy o pohybu dívky, případně o jejím odchodu – s kým odcházela, kam má namířeno – a podobně,“ uvedl kriminalista. Proč část návštěvníků policistům neřekla celou pravdu, není jasné.

„Domníváme se, že některé osoby například nechtěly vystupovat v kauze jako svědci, případně nechtěly označit někoho blízkého nebo známého. Nebo chtěly na policii trávit co nejméně času a raději řekly, že nic neviděly,“ nastínil varianty policista.

Jak dodal, dívka klub navštěvovala pravidelně a s řadou lidí se osobně znala. Že by si jejího odchodu nikdo nevšiml, je nepravděpodobné.

Policisté se zabývali i možností, že dívku někdo zavraždil přímo v klubu. Je však také nepravděpodobné, že by pachatel dokázal tělo nepozorovaně vynést a naložit do auta.

Promlčecí doba

Trestní odpovědnost za trestný čin zaniká uplynutím promlčecí doby, jež činí

a) dvacet let, jde-li o trestný čin, za který trestní zákon dovoluje uložení výjimečného trestu, a trestný čin spáchaný při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu podle jiného právního předpisu,

b) patnáct let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně deset let,

c) deset let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně pět let,

d) pět let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně tři léta,

e) tři léta u ostatních trestných činů.