Oba si podali dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten nyní rozhodl a spis vrátil Okresnímu soudu v Ostravě, který se případem na počátku zabýval. Podle zjištění Deníku Nejvyšší soud dovolání zamítl.

Mluvčí Okresního soudu v Ostravě Dalibor Zecha informaci Deníku odmítl komentovat s tím, že rozhodnutí Nejvyššího soudu je nyní doručováno oběma obžalovaným. Převzetí zatím potvrdil pouze jeden z nich, u druhého se čeká.

Posudek

Podle rozsudku znalci porušili zákon svým posudkem ve prospěch Petra Kramného. Ten byl v lednu 2016 uznán vinným z vraždy své manželky a dcery, za což mu Krajský soud v Ostravě vyměřil osmadvacet let žaláře. Senát dospěl k jednoznačnému závěru, že Kramný obě zabil elektrickým proudem v létě 2013 během rodinné dovolené v Egyptě.

Znalci obhajoby zpochybnili závěry jiných expertů o elektrickém proudu. Matlach s Fargašem tvrdili, že rozhodně nelze jednoznačně tvrdit, že smrt nastala v důsledku zásahu elektrickým proudem. Naopak se klonili k verzi o otravě.

„Nesprávně vyhodnotili histologické preparáty srdce, střev a jater obou poškozených,“ zaznělo mimo jiné v rozsudku ostravského soudu, který na adresu znalců dodal.

„Uváděli jednostranné, protichůdné, zavádějící a smyšlené skutečnosti, které neměly oporu ve skutkových zjištěních, výsledcích pitvy ani odborných poznatcích současné lékařské vědy. Jiné významné skutečnosti naopak neuvedli vůbec, a to ve snaze zpochybnit dříve zjištěné skutečnosti, celé dokazování znepřehlednit a ovlivnit tak výsledné rozhodnutí soudu ve prospěch obžalovaného.“

Tresty

Okresní soud v Ostravě nejprve oběma v září 2019 vyměřil roční trest, jenž podmíněně odložil na zkušební dvouletou lhůtu. Současně jim uložil pětiletý zákaz činnosti.

Znalci se odvolali ke krajskému soudu, který vloni v červenci nejprve původní rozsudek zrušil a poté vynesl nový. Fargašovi trest snížil na devět měsíců s odkladem na osmnáct měsíců, zákaz činnosti pak stanovil na čtyři roky. Matlach odešel se stejným trestem jako od okresního soudu.