close Deník / Průvodce rokem 2024 info Zdroj: Deník zoom_in Stejně tak digitalizace „promlouvá“ celkově do fungování státní správy. I díky speciální aplikaci už totiž nebude nutné u sebe nosit některé průkazy, postačí jejich kopie nahrané do chytrých telefonů. Deník připravil přehled nejdůležitějších otázek a odpovědí k tomu, co vše lze a nelze vyřídit online a jaké změny se chystají v roce 2024.

V roce 2024 si bude muset nechat vyměnit občanský průkaz z důvodu konce platnosti bezmála 730 tisíc lidí. Mohou tak učinit online?
Ne. Žádost je možné podat pouze osobně na úřadech obcí s rozšířenou působností. Důvodem je podle ministerstva vnitra pořizování biometrických údajů. „Kvůli udržení nejvyššího zabezpečení se neplánují žádné změny v procesu žádosti,“ řekl mluvčí resortu Ondřej Krátoška.

Kdy nejdříve lze podat žádost o výměnu občanského průkazu kvůli konci jeho platnosti?
V případě, že se jedná o výměnu občanského průkazu, kterému končí platnost v něm uvedená, může ji držitel uskutečnit nejdříve šest měsíců před skončením platnosti a je zdarma. Žádost úředníci doporučují podat vždy za doby platnosti občanského průkazu - dosavadním občanským průkazem člověk prokáže svou totožnost a nemusí předkládat žádné další doklady. Při vydání občanského průkazu například kvůli ztrátě činí správní poplatek dvě stě korun.

Digitalizace se dotkne i řidičů:

Dojde ke změnám počtu biometrických údajů u občanských průkazů?
V současné době obsahuje plastová kartička dva údaje, a to podobu obličeje a otisky prstů držitele. Tak to to zůstane i pro rok 2024.

Od ledna 2024 bude možné mít občanský průkaz nahraný v aplikaci eDoklad. Zůstane povinnost udržovat občanský průkaz (plastovou kartičku) aktuální?
Fyzické občanské průkazy se budou vydávat i nadále a též bude platit, že v případě změny údajů v nich zapsaných či skončení platnosti bude muset občan požádat o vydání nového občanského průkazu. Ten, kdo nebude držitelem platného fyzického občanského průkazu, nebude ani držitelem eDokladu.

Bude možné se eDokladem prokazovat všude?
Ne. Změny budou nabíhat postupně. Od ledna půjde nejprve o takzvané ústřední orgány státní správy a také některé obce a kraje, které se již přihlásily dobrovolně: Vír, Tetín, Líbeznice a kraj Vysočina. Od léta se pak bude možné prokazovat eDokladem i na policii, úřadech práce či například finančních úřadech. Od ledna 2025 pak třeba na poštách či v rámci samospráv. Využívání digitálních dokladů bude dobrovolné.

Co je to vlastně internetový Portál občana?
Portál občana je pomyslnou bránou ke komunikaci se státem online. V jeho virtuálním prostředí je možné nalézt veškeré služby, které lze se státem vyřídit online. Dá se odtud vyřídit i žádosti týkající se dopravy, nebo jednoduše přejít do Portálu dopravy.

Co vše je možné vyřídit z domova v Portálu občana?
Mimo jiné lze požádat o výpis z rejstříků trestů, výpis bodového hodnocení řidiče, výpis z registru obyvatel, výpis z živnostenského úřadu. V Portálu občana lidé najdou i přehled o svých dokladech, ale také ePetice, jedinou státem uznávanou formu elektronické petice. Celkově Portál občana obsahuje asi 600 služeb veřejné správy.

Od července 2023 mají občanské průkazy novou podobu. Další změna přijde v roce 2025:

Je možné si nastavit připomenutí konce platnosti dokladů?
Ano. Je to jedna z výhod spravování dokladů online. U jednotlivých dokladů si lze nově nastavit upozornění na vypršení jejich platnosti.

Je nutné vyřizovat online žádosti pouze přes počítač?
Od konce ledna přibude možnost obsluhovat Portál občana i přes chytrý telefon, a to prostřednictvím aplikace Portál občana. Aplikace bude umět zasílat i upozornění. Měla by mít prostředí přívětivé i pro seniory. Jejich zástupci totiž pomáhali Digitální a informační agentuře při testování.

Je možné s úřady komunikovat online nebo je nutné dopisy a žádosti podávat osobně nebo posílat poštou?
Komunikaci se státem usnadňuje datová schránka. Pomocí ní lze komunikovat například s úřady ale i třeba soudy. Její výhodou je, že funguje nonstop – není třeba řešit úřední hodiny. Je zdarma a záležitosti lze vyřídit odkudkoliv. Navíc datová schránka se stala koncem roku přehlednější a jednodušší na obsluhu. Velmi se podobá mailovému klientu. Pokud ale člověk se státem jednou naváže online komunikaci, už je trvalá – nelze přejít na papírovou korespondenci.

Musí člověk jít na úřad, když ztratí řidičský průkaz, nebo mu končí jeho platnost?
Ne. Požádat lze online prostřednictvím Portálu dopravy (portaldopravy.cz). Stačí jen potvrdit předvyplněné údaje a určit místo, na kterém úřadu s rozšířenou působností si člověk průkaz vyzvedne. Dokonce již ani není nutné zřizovat kvůli tomu datovou schránku.

Jak se do portálu přihlásit?
Nejčastěji se uživatelé přihlašují pomocí Bankovní identity. Jedná se o elektronický průkaz zřizovaný spolu s internetovým bankovnictvím. Další možností je například mobilní klíč eGovermentu, eObčanka (stejné je to i pro Portál občana).

Doklady bude možné nosit v mobilu:

Kde má člověk najít konkrétní platný zákon, který potřebuje znát? Má hledat pomoc na úřadě?
Od 1. ledna 2024 spouští ministerstvo vnitra službu e-legislativa. Nabídne nepřetržitý, moderní a především uživatelsky přívětivý a zároveň bezplatný přístup k platnému a státem garantovanému znění zákonů, vyhlášek a dalších předpisů. Kromě toho propojí informace o právu České republiky a Evropské unie. K tomu budou připojené odůvodňující, vysvětlující i metodické dokumenty veřejné správy.

Musí člověk na úřad kvůli žádostem o dávky?
Pokud se chystá podat žádost o rodičovský příspěvek, ale také třeba příspěvek na bydlení či příspěvek na dítě a nebo mimořádnou okamžitou pomoc, už nemusí na úřad chodit. Žadatelé mohou vše vyřídit prostřednictvím klientské zóny s názvem Jenda. Kromě podání žádosti mohou sledovat její stav a hlásit také změny. Přes portál je též možné dokládat čtvrtletní příjmy nebo náklady na bydlení. Jedinou podmínkou je mít zřízenou vlastní identitu občana (elektronický občanský průkaz).

Pro informace o nároku na starobní důchod je stále nutné fyzicky na úřad?
Ne. Česká správa sociálního zabezpečení má k dispozici online službu, jež poskytne veškeré informace o starobním důchodu. Aplikace nejenže vypočítá aktuální odhad výše starobního důchodu, ale také díky ní lze zjistit i datum svého odchodu do starobního důchodu.