V současnosti je poskytování těchto materiálů přes web dobrovolné, a ne všechny obce je svým občanům zpřístupňují. „Jednání zastupitelstva obce jsou ze zákona veřejná a většina osob má právo se s obsahem jeho výstupů seznámit,“ odůvodňuje to v důvodové zprávě k novele ministerstvo. Schůze rady obce veřejné nejsou, nicméně i zde podle úřadu platí, že občané obce a celá řada dalších osob mají právo se seznámit s obsahem přijatých usnesení.

Sídliště v Ostravě-Jihu.
Sídliště v Ostravě-Jihu: „bordeláři“ dostávají vyúčtování za úklid

Podle Sdružení místních samospráv (SMS ČR) by to mělo zůstat na uvážení jednotlivých starostů a radních. „Šlo by o další zbytečnou komplikaci a náklady pro nejmenší obce, kde není k dispozici úřední aparát a funkcionáři někdy bývají starší lidé s nevelkou počítačovou gramotností,“ říká předseda sdružení Stanislav Polčák, podle nějž si občané obcí mohou zápisy přečíst na úřadě.

Obavy z žalob

Potížemi, které s tím mohou mít menší vsi, argumentuje i Svaz měst a obcí, byť je k tomu vstřícnější než SMS ČR. „Problém může způsobovat i objem dat, když je stanovena povinnost zveřejnění zápisů a usnesení po dobu pěti let,“ míní mluvčí Svazu Alexandra Kocková.

Obce a města také získají právo pořizovat a zveřejňovat audio- a videozáznamy z jednání zastupitelstva a zveřejňovat je i bez souhlasu lidí, kteří na nich vystupují. Nyní je sice mohou dávat na web, často se však obávají stížností. „Většina názorů (včetně Úřadu pro ochranu osobních údajů) toto zveřejnění bez jakéhokoli omezení (především bez anonymizace osobních údajů) odmítala,“ popisuje dosavadní spory ministerstvo. Tyto obavy prý odpadnou.

Boj o tajemníky

Stát chce také převzít větší dohled nad tajemníky obecních a městských radnic a ředitele krajských úřadů. Ti se budou muset povinně účastnit porad pořádaných ministerstvem vnitra a ministerstvo je bude moci odvolat i bez souhlasu starostů a hejtmanů.

Bohdana Pufferová, vítězka jubilejního desátého ročníku prestižního ocenění Žena regionu za Moravskoslezský kraj.
Ocenění Žena regionu získala v našem kraji Bohdana Pufferová

Důvod je jednoduchý, samospráva totiž vykonává i pravomoci, které jí svěří stát. Například vydávání občanských průkazů či pasů. „Stát by přitom měl mít možnost zasáhnout tam, kde bude starosta při odvolávání tajemníka nečinný a kde pochybením tajemníka dochází k závažným vadám při výkonu přenesené působnosti,“ konstatuje ministerstvo.

Podle Polčáka je to ale citlivé téma, které se bude v rámci připomínkového řízení řešit. „Nepovažujeme za šťastné, že by tajemník měl dělenou odpovědnost mezi starostu a ministerstvo vnitra. Za žádoucí považujeme zachování současného logického stavu, kdy je tajemník plně odpovědný starostovi, který stojí v čele obecního úřadu,“ míní.