Porodnická část kliniky spolu s oddělením neonatologie tvoří perinatologické centrum intenzivní péče, jedno z dvanácti v České republice. Do jeho spádové oblasti patří moravskoslezský region s 1,2 milionu obyvatel. Ročně se v jeho porodnicích narodí zhruba jedenáct tisíc novorozenců. Většina z nich se rodí v termínu a s dobrou poporodní adaptací, v případě výskytu jakýchkoliv komplikací u plodu nebo u těhotné ženy jsou ale v ostravské fakultní nemocnici připraveni poskytnout vysoce specializovanou péči na potřebné úrovni.

„V našem regionu je deset porodnic, z nichž my jako jediní jsme perinatologické centrum intenzivní péče, to znamená pracoviště nejvyššího typu.“

Ondřej Šimetka, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FNO

„Perinatologické centrum Fakultní nemocnice Ostrava čerpalo v letech 2017 až 2019 téměř 70 milionů z evropských fondů na vybavení našeho pracoviště. Použili jsme je jednak v neonatologické části perinatologického centra a jednak na vybavení porodnické části. Dotace posloužila k tomu, že jsme schopni poskytovat péči na nejvyšší možné úrovni,“ vysvětluje Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava.

https://g.denik.cz/1/8b/mmr-brezen-duben-24-graf.jpgZdroj: se svolením MMR

Síť dvanácti center

Dotační projekt byl primárně zaměřen do oblasti perinatologie. V České republice existuje v současnosti síť celkem dvanácti perinatologických center. Jsou to pracoviště, kde se koncentrují všechny možné porodnické komplikace jako například předčasné porody či riziková těhotenství.

Podpora z evropských peněz podle přednosty Šimetky směřovala do všech dvanácti tuzemských center. Díky tomu je Česká republika schopna si udržet svoje špičkové výsledky, kterých dosahuje nejen v rámci Evropy, ale celého světa. Perinatologická centra jsou pomocí evropských dotací i díky personálnímu vybavení na špičkové úrovni a poskytují nejlepší možnou péči.

Moderní přístrojové vybavení přispívá ke zlepšení a rozšíření terapeutických možností i diagnostiky mnoha pacientů:

Nemocnice ve východočeském Novém Bydžově je vybavena robotickým zařízením pro nácvik a obnovu chůze.
Znovu chodit je učí robot. V novobydžovské nemocnici lidem pomáhá ReoAmbulator

Ostravské perinatologické centrum poskytuje péči primárně ženám z Moravskoslezského kraje.

„Výjimečně ale přibíráme pacientky i z okolních regionů, někdy dokonce i ze Slovenska. Spádová oblast čítá přibližně 1,2 milionu lidí. V našem regionu je celkem deset porodnic, z nichž my jako jediní jsme perinatologické centrum intenzivní péče, což znamená pracoviště nejvyššího typu. A ostatní porodnice jsou nám v podstatě povinny posílat všechny komplikované případy, jako jsou předčasné porody, riziková těhotenství, někdy dvojčetná těhotenství a další složité případy,“ vysvětluje přednosta Ondřej Šimetka.

Ne každý si umí představit, jakou péči lékaři Perinatologického centra intenzivní péče Gynekologicko-porodnické kliniky FNO poskytují. Můžeme to ukázat na příkladu, kdy do okresní porodnice přijede pacientka s krvácením ve dvacátém sedmém týdnu. Tam lékaři zjistí, že začíná rodit, a transportují ji do FNO, kde je stanoveno, že musí být proveden akutní císařský řez.

Zdroj: se svolením MMR

Když se takové dítě narodí, může mít pouze 700 gramů. Lékaři pak zajistí intenzivní péči a další odborné výkony dítěti i matce. Po předání dítěte na neonatologii – jednotku intenzivní péče, která je součástí perinatologického centra, dítě stráví v odborné péči třeba měsíc až dva. Výsledkem takové odborné péče je, že dítě opouští ostravskou kliniku zdravé.

V Ostravě jsou lékaři velmi vytížení

Lékaři dítěti zaručí, že ihned po narození mu bude poskytnuta špičková léčebná péče, která odpovídá jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu. Mamince je i nadále umožněn kontakt s dítětem v maximálním možném rozsahu po celou dobu hospitalizace až do propuštění miminka.

Ostravské perinatologické centrum vykazuje velkou vytíženost. Pamatují tam dokonce i roky, kdy musely být některé pacientky převáženy vrtulníkem z jednoho centra do druhého. V posledních letech ale porodnost v Moravskoslezském kraji a celé ČR poklesla. Lékaři v ostravské fakultní nemocnici se tak nedostávají do situace, kdy by nebyli schopni nějakou matku či dítě přijmout.

https://g.denik.cz/1/21/mmr-brezen-duben-24-20-let-v-eu.jpgZdroj: se svolením MMR