close Deník / Průvodce rokem 2024 info Zdroj: Deník zoom_in Deník / Průvodce rokem 2024 S příchodem Nového roku začaly platit některé změny, které ovlivní státní sociální podporu nebo péči o děti. „Pomoc státu se dlouhodobě snažíme zacílit na ty nejpotřebnější skupiny. Jako velmi pozitivní krok proto vnímám navýšení rodičovského příspěvku, který od ledna 2024 pomůže všem rodinám s malými dětmi,“ prohlásil lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Právě rodičovský příspěvek se po několika letech zvýší. Místo nynějších 300 tisíc korun dostanou rodiče na děti narozené po 1. lednu 350 tisíc korun. V případě vícerčat se pak zvýší ze 450 tisíc na 525 tisíc korun. Na druhou stranu se lhůta, po níž bude možné příspěvek čerpat, zkrátí na tři roky. Dosud ji bylo možné tuto částku čerpat po dobu čtyř let.

Vláda Petra Fialy je za polovinou svého mandátu. Co se jí povedlo:

Hlavní ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček porovnal příspěvky pro rodiče s penzemi. „Rodičovský příspěvek je hlavní rodinná sociální dávka, která nebyla v minulých letech na rozdíl od penzí valorizována. Je logické, že se bude tato dávka pro rodiny s malými dětmi navyšovat. Kvůli vysoké inflaci, která kumulovaně dosáhla přes třicet procent, rodičovská reálně klesla. Měli bychom proto vytvářet rovnováhu mezi generacemi,“ míní.

Letos naopak mizí daňová sleva pro studenty nebo takzvané školkovné. Mezi hlavní argumenty pro jejich zrušení patřilo to, že na ně dosáhli zejména lide se středními nebo vyššími příjmy. „Sociální systém by měl primárně pomáhat sociálně slabým,“ doplnil Křeček.

Velkým strašákem pro firmy i domácnosti pro rok 2024 budou ceny energií:

Smyslem změn bylo podle vlády zjednodušení systému sociálních dávek. K tomu má pomoci i jeho digitalizace. „Postoupili jsme o obrovský skok dopředu a provádíme změny, které tu ve státní správy dosud nebyly. V naší klientské zóně Jenda je možné si zažádat o on-line rodičovský příspěvek a k němu přibude také příspěvek na bydlení a příspěvek na dítě,“ přiblížil Jurečka.

Podle Křečka byl dosavadní systém dávek příliš košatý a lidé se v něm ztráceli. „Často ani nevěděli, že tady možnost některých dávek je,“ řekl ekonom.

Hlavní změny

Vyšší rodičovský příspěvek

Od začátku roku se zvyšuje rodičovský příspěvek z 300 tisíc ne 350 tisíc korun. V případě vícerčat to bude zvýšení z 450 tisíc na 525 tisíc korun. Toto navýšení bude platit pro děti narozené od prvního ledna 2024 nebo pro děti, které budou od tohoto data svěřeny kdo trvalé péče náhradních rodičů. Zároveň bude kratší maximální délka doby, po kterou bude možné rodičovský příspěvek pobírat. Z dosavadních čtyř let bude tato lhůta nově tři roky.

Více za dětské skupiny

Dětské skupiny mohou navýšit částku, kterou rodiče platí za péči o děti mladší tří let. Částka se ze současných maximálně 4750 korun zvyšuje na 5059,84 koruny. Vzhledem k tomu, že dětská skupina je nevýdělečnou službou, poskytovatelé musejí při stanovení výše úhrady vycházet z konkrétních nákladů za službu.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Před koncem školkovného mnozí varovali:

Omezená sleva na manželku/manžela

Dosud bylo možné využít daňovou slevu na vyživovanou manželku či manžela, pokud její nebo jeho příjmy nepřesáhly 68 tisíc korun za rok. Od roku 2024 bude ale tato možnost omezena. Nově bude možné slevu uplatnit do výše 24 840 korun, ale jen pokud manželé vyživují ve společné domácnosti dítě, které nedovršilo věku tří let.

Pokud bude sleva uplatňována na manželku/manžela, kterému byl přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se sleva na 49 680 korun.

Zrušené školkovné

Od roku 2024 končí daňová sleva za umístění dítěte neboli školkovné. Naposledy bude možné tuto slevu ponížit případnou celoroční daň za zdaňovací období 2023. Daňový poplatník si tak bude moci naposledy daň ponížit o výdaje, které prokazatelně vynaložil za mateřskou školu nebo obdobná zařízení pro děti v předškolním věku. Pro rok 2023 lze u jednoho z rodičů odečíst až 17 300 korun.

Konec slevy na studenta

Od nového roku přichází o daňovou výhodu studenti. Ze svých daní si tak nebudou již moci odečíst slevu, která dosáhla až 4020 korun. Na ni dosud měli nárok ti studenti, kteří dosáhli ročního příjmu 205 600 korun, tedy přibližně 17 100 korun měsíčně.

Změny v pojistném na sociálním zabezpečení

  • Částka průměrné mzdy pro účely pojistného je od 1. ledna 43 967 korun.
  • Maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 2 110 416 korun.
  • Rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), které vykonávají vedlejší činnost, je 105 520 korun ročně.
  • Minimální měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 13 191 korun. Z toho minimální záloha na pojistné činní 3852 korun.
  • Minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost je 4837 korun, přičemž z toho minimální záloha na pojistné činí 1413 korun.
  • Minimální platba pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ je od ledna 216 korun.
  • Stát zavádí pojistné na nemocenské pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 procenta.