Úhrady z veřejného zdravotního pojištění

 • Navýšily se úhrady pro poskytovatele primární péče. Ministerstvo zdravotnictví si od toho slibuje především větší zájem o práci dětských lékařů. Předpokládá, že dostupnost péče pro děti a dorost se stabilizuje a postupně se začne zlepšovat.
 • Navýšily se úhrady pro moderní metody ve stomatologii – například bílé plomby. Podle ministerských úředníků to přispěje ke zvýšení počtu zubařů majících zájem o smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
 • Zavádí se nový systém úhrad urgentních příjmů a navýšení úhrad pohotovostí. Úředníci předpokládají, že to bude nemocnicím lépe kompenzovat vysoké náklady na tento typ nepřetržité péče. Zároveň jim to umožní přilákat ke službám na pohotovostech i mimo-nemocniční lékaře, což sníží množství přesčasů nemocničních lékařů.
 • Dětští a dorostoví psychiatři mohou (po rozhodnutí lékaře) poskytovat svým pacientům novou zdravotní službu, takzvaný Distanční kontakt v pedopsychiatrii. Jedná se o zajištění vzdáleného kontaktu lékaře s pacientem za využití obrazu či kamery.
 • Seznam výkonů, u nichž je možné přistoupit na jednodenní péči (propuštění ze zdravotnického zařízení nejpozději 24 hodin po výkonu) se rozrostl na 47 typů zákroků. Patří mezi ně například jednoduché operace kýly, hemoroidů, laparoskopická operace slepého střeva, nenáročné operace ramene či kolene. Nově se jedná o operace prováděné v rámci ORL, gynekologie či ortopedie, dosud to byly operace zejména chirurgické.
 • Z veřejného zdravotního pojištění mají nově vakcínu proti meningokoku B vedle kojenců (je-li očkování zahájeno do roka jejich věku) také adolescenti (je-li očkování zahájeno od 14 do 16 let, do konce roku 2023 to bylo do 15 let). Hrazené očkování proti meningokoku A, C, W, Y se taktéž vedle dětí od jednoho do dvou let rozšíří na adolescenty od 14 do 16 let (horní hranice do konce loňského roku byla 15 let).
 • V rámci pilotního programu ministerstva zdravotnictví je zahájen populační program časného záchytu karcinomu prostaty. Určen je mužům zejména ve věku od 50 do 69 let (dle posouzení lékaře i starším). Zapojení do screeningu jim nabídne jejich registrující praktický lékař nebo ošetřující urolog.
 • Nově jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění všichni cizinci mladší 18 let, kteří mají platné povolení k dlouhodobému pobytu.

Novela mimo jiné navrhuje umožnit pojišťovnám vymáhat peníze za potíže, které si klient způsobí vlastní vinou:

close Deník / Průvodce rokem 2024 info Zdroj: Deník zoom_in Deník / Průvodce rokem 2024 Rozšíření očkování proti HPV virům
Z veřejného zdravotního pojištění je nově plně hrazeno očkování proti HPV virům (způsobujícím nejen rakovinu děložního čípku, ale i genitální bradavice a podobně), pokud je zahájeno u dívky či chlapce od 11 do 15 let věku (do konce roku 2023 to bylo od 13 do 14 let). „Očkování proti lidskému papilomaviru je nejúčinnější prevencí HPV onemocnění,“ upozornila předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky Ilona Hülleová.

V únoru v této souvislosti startuje program ASTRA (Ambulantní STěr proti RAkovině) pod záštitou Pacientské organizace Veronica. Ženy si budou moci samy provést stěr na přítomnost rizikové infekce HPV, a to pomocí samoodběrné sady ve vybraných ordinacích praktických lékařů. „Jde o jednoduché vyšetření bez velkých nákladů, které je vhodné pro každou ženu starší 30 let,” vysvětlil zástupce přednosty Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jiří Sláma.

Nové benefity zdravotních pojišťoven

Všeobecná zdravotní pojišťovna

 • Příspěvek 2000 Kč na pořízení paruky pro lidi při či po onkologické léčbě nebo pacienty s alopecií. Použít jej lze také k úhradě chladící čepice při chemoterapii nebo protetické podprsenky po odstranění prsu.
 • Příspěvek 1500 Kč pro děti a mladistvé do 18 let věku na odlehčené sádry a lehké sádry z plastů, pryskyřice a karbonových vláken.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

 • Program Zdravý pojištěnec v podobě mimořádného bonusu 1000 Kč na posílení motivace k absolvování preventivních prohlídek a doporučených screeningových vyšetření (vzhledem k věku a pohlaví).
 • Určen je pro lidi starší 18 let. Podmínkou je, že na preventivní prohlídky u praktického lékaře a gynekologa (ženy) i na doporučené screeningy docházejí.

Jak vrací pojišťovny přeplatky za léky? Do jaké výše? Podívejte se:

RBP, zdravotní pojišťovna

 • On-line psychologická pomoc psychologů a psychoterapeutů společnosti Mojra do 24 hodin, vhodné i pro děti od 7 let (5 x 500 Kč).
 • Pojištěnci od 19 do 59 let a senioři od 60 let mohou získat finanční příspěvek do 700 Kč (z celkové hodnoty příspěvku 1000 Kč) na posílení imunity formou návštěv kryokomory.

Česká průmyslová pojišťovna

 • Program BabyGen. Příspěvek až 4000 korun je určen na genetické vyšetření před plánovaným těhotenstvím. Příspěvek může využít každý z páru.
 • Jedná se o genetickou analýzu závažných dědičných onemocnění, která vede k odhalení a minimalizaci rizik narození dítěte s těmito nemocemi.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

 • Příspěvek 2000 Kč na očkování proti pásovému oparu.
 • Příspěvek 1000 Kč v podpoře péče o matku a dítě – na podrobné morfologické zhodnocení plodu.

Oborová zdravotní pojišťovna

 • Příspěvek na prezenční psychoterapii, na který mohou pojištěnci využít své kredity v aplikaci VITAKARTA.
 • Prostřednictvím kreditů je nově možné získat například i příspěvek na paruku při alopecii.

Podrobnější informace i další bonusy jsou na webových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Změny zákonů a vyhlášek

Od ledna

Vyšší DPH na léky
Léky nově spadají do 12procentní sazby daně z přidané hodnoty. Do konce loňského roku byly v 10procentní sazbě DPH, která byla zrušena. Pro pacienty to podle některých expertů může znamenat zdražení některých volně prodejných léků. U těch na předpis to bude mít dopad hlavně na zdravotní pojišťovny.

Vyhláška pro lidi v drážní dopravě
Upravuje kritéria zdravotní způsobilosti všech lidí, kteří se svou činností podílejí na provozování dráhy a drážní dopravy. Stanovuje obsah a četnost prováděných lékařských prohlídek a dobu platnosti vydávaných posudků.

Zákon o zdravotnické záchranné službě
Zakotvuje povinnost ministerstva zdravotnictví hradit náklady na zajištění a provoz jednotného informačního systému v letecké záchranné službě provozovatelům letadel pro zdravotnickou záchrannou službu.

1. čtvrtletí

Zákon o léčivech plus vyhlášky
Cílem souhrnu opatření je zajištění dostupnosti léků v případě přerušení nebo ukončení dodávek na trh v Česku.

Jak se od letošního roku změnily sazby DPH?

Od července

Hygienická vyhláška pro školy
Cílem je nastavení mírnějších povinností a předání vybraných rozhodovacích kompetencí zřizovatelům, ředitelům škol a školských zařízení.

3. čtvrtletí

Zákon o zdravotních službách
Zavede definici telemedicínských služeb a základní rámec jejich používání. Novelizuje vedení zdravotnické dokumentace, zejména v elektronické podobě.

V průběhu roku

Zákon o veřejném zdravotním pojištění
Pokud bude schválen chystaný návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění v připravovaném znění, bude obsahovat i možnost pojišťoven chtít po člověku, který si zdravotní potíž způsobil vlastním zaviněním, nahradit náklady léčby. Podle mluvčího resortu zdravotnictví Ondřeje Jakoba důvodová zpráva zpřesňuje, že ale jen tehdy, když soud či správní úřad konstatují, že se konkrétní člověk dopustil protiprávního jednání, což mělo souvislost s poškozením jeho zdraví.

Další novinky

Pomoc lidem s rakovinou
Lidem s rakovinou nově usnadní boj s nemocí takzvané Cesty pacienta. Dozví se z nich o symptomech či rizikových faktorech své nemoci a možnostech diagnostiky a léčby. Cesty zpracoval Hlas onkologických pacientů s Českou onkologickou společností. Nemocní mohou též vyplnit speciální dotazník, který pomůže zmapovat slabá místa zdravotního systému a odlišnosti v krajích.

Růst příjmů lékařů
Na základě dohody ministerstva zdravotnictví, zdravotníků a VZP vzrostou příjmy lékařů v lůžkových zařízeních o pět až patnáct tisíc korun měsíčně, a to podle stupně dokončeného vzdělání. Odměňování všech dalších zdravotníků i nezdravotnického personálu nemocnic vzroste o pět procent. Na navýšení odměňování pracovníků nemocnic ministerstvo zdravotnictví vyčlenilo celkem 6,8 miliardy korun. Další 3 miliardy poskytla VZP. Podle jejího ředitele Zdeňka Kabátka se to nijak nedotkne pojištěnců. „Chystáme i komplexnější reformy celého zdravotnictví tak, aby se už neopakovaly protesty a situace všech pacientů i pracovníků ve zdravotnictví se zlepšila,“ slíbil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Lékaři na konci roku 2023 vyhlásili prostest, nakonec ale s vládou našli společnou řeč a uzavřeli dohodu:

Digitalizace dat
Technologie HAIDI (vyvinutá českou společností Datlowe), která denně pročítá veškerá zdravotnická data o pacientech a v reálném čase vyhodnocuje potenciální rizika, se rozšiřuje do dalších nemocnic - v Brně, Zlíně a tří v Liberci. V ostrém provozu již pomáhá u čtvrtiny lůžek v České republice. Zdravotníkům ulevuje od papírování a mají víc prostoru na péči o pacienty.

Nedostatek talentů
Z každoročního globálního průzkumu Nedostatek talentů (pro rok 2024), který loni v prosinci zveřejnila společnost ManpowerGroup, vyplývá, že letos se v sektoru zdravotní a sociální péče a farmacie 56 procent českých zaměstnavatelů potýká s nedostatkem talentů. Tedy s problémy při obsazování volných pracovních pozic.