Několik Havířovanů se na radnici dotazovalo, co je důvodem zvýšené těžby dřeva v lesích na území města. Lesáci přiznali, že dřevo těží podle předem stanoveného plánu.

Po jednání s primátorem Zdeňkem Osmanczykem však plán těžby upravili a slíbili, že k lesům kolem města se budou chovat ohleduplněji.

„K otázkám údržby příměstských lesů a rostoucímu objemu těžby dřeva státním podnikem Lesy ČR v porostech v Havířově a okolí vyvolal primátor Osmanczyk jednání se zástupci Krajského úřadu MSM a krajským ředitelem Lesů ČR. Lesní správce vysvětlil, že při těžbě stromů je vázán plánem. Primátor se proto obrátil na hejtmana a ministry životního prostředí a zemědělství. Ministerstva připustila, že snaha města Havířova o omezení těžby v lesních porostech je správná zejména z hlediska stavu ovzduší. Správce lesů by měl preferovat jemnější způsoby hospodaření," uvedla mluvčí havířovského magistrátu Eva Wojnarová.

V havířovských lesích by se nyní už neměly stromy kácet jen kvůli zisku z prodeje dřeva. „Společným jednáním všech zainteresovaných stran se nám podařilo nastartovat dobrou spolupráci. Lesníci z Lesů ČR budou spolupracovat s Magistrátem města Havířova při osvětě v oblasti hospodaření v příměstských lesích směrem k občanům. Ze strany krajského ředitele rovněž zazněla nabídka prodeje části státních lesů v městské části Podlesí do vlastnictví města," uvedl primátor Osmanczyk.

Se státním správcem lesů město spolupracuje několik let. Právě v lesoparcích se společnými silami snaží budovat a udržovat zóny pro odpočinek obyvatel. Radnice se stará zejména o vybavenost mobiliářem a úklid.