To všechno ale bude brzy minulostí. Stavbaři silnici kompletně rozeberou, včetně podkladních vrstev, a silnici rozšíří. „Součástí rekonstrukce budou i přeložky kanalizace, vodovodů, plynovodů, kabelů nízkého napětí i úprava veřejného osvětlení. Po skončení prací samozřejmě okolí zatravní a osadí stromy a keři,“ popsal místostarosta Rychvaldu Ladislav Sitko.

 Práce jsou naplánovány do 30. listopadu. V nejbližších měsících se ale musí řidiči, cestující veřejné dopravy i lidé bydlící podél silnice obrnit trpělivostí. Asi dvoukilometrový úsek od Penny Marketu po křižovatku mezi Záblatím a Dolní Lutyní stavbaři uzavřou a směrem do Bohumína se řidiči dostanou přes kruhový objezd v centru Rychvaldu, přes sídliště, kolem hřbitova a po Jarošovické ulici a vyjedou u křižovatky na Záblatí – ovšem pouze ve směru do Bohumína.

Hlavní objízdná trasa vede přes Bohumín Skřečoň, Dolní Lutyň, Orlovou, Výhodu až na Ostravskou ulici a poté do centra Rychvaldu. Měří asi 8 kilometrů.

Více o tématu se dočtete v tištěné nebo elektronické verzi Deníku

Vážení čtenáři, Deník na svém webu nezveřejňuje celý obsah novin a celé znění všech článků. Ucelené zpravodajství z regionu, České republiky i zahraničí, kultury a sportu, a také rubriky zábavy, osobní inzerce nebo speciální přílohy najdete v tištěném vydání Vašeho deníku nebo ve zlevněné předplacené internetové verzi. Aplikaci e-paper najdete ve spodní části těchto webových stránek. Deník v plném znění takto můžete po připojení číst kdykoli a kdekoli na počítači nebo mobilním zařízení. Stránky i jednotlivé články můžete tisknout nebo archivovat.