Jak už Deník informoval dříve, nová silnice má být součástí spojnice mezi dálnicí D1 u Bohumína se slovenskou hranicí. Konkrétně se jedná o dva úseky, a to od exitu na D1 v bohumínské Vrbici přes Rychvald, Petřvald, orlovskou část Zimný důl po Havířov na hranici s Horní Suchou, poblíž křižovatky ulic Dělnická a U Lékárny. Druhý úsek vede z tohoto místa přes Horní Suchou, Těrlicko, Hradiště do Třanovic, kde bude napojen na rychlostní silnici R48.

Přípravu projektu se snaží co nejvíce urychlit sdružení, ve kterém jsou zastoupeny všechny obce na trase a také zástupci příslušných institucí.

Z obou úseků je nejdále v přípravě trasa přes Těrlicko. Označena je jako přeložka I/11 s tím, že jde o obchvat Havířova. V ideálním případě by se v roce 2014 mohl začít zpracovávat investiční záměr stavby, mohl by být zahájen geologický průzkum a další kroky předcházející samotnou stavbu. Trasa je tam vedena i v několik stovek metrů dlouhém tunelu. Vybrány jsou také konkrétní domy, které budou muset být zbourány.

Stavba úseku mezi Bohumínem a Havířovem tak rychlá nebude, pokud se vůbec někdy stavět bude. Je totiž možné, že zůstane pouze u studie, která prokáže, že toto spojení není natolik nutné nebo by stavba byla příliš komplikovaná či drahá. Část trasy je navíc vedena přes poddolované území.

Projekt počítá s tím, že půjde o silnici se dvěma jízdními pruhy a několika mimoúrovňovými křižovatkami. Pojmenován je nyní jako I/68.

Podle náměstka havířovského primátora a předsedy sdružení Eduarda Heczka nebudou auta po tomto úseku jezdit dříve než kolem roku 2020. „Ze zkušeností z minula je zřejmé, že od projektové přípravy po první kopnutí při realizaci akce uběhne tak patnáct let,“ míní Hezcko.

Přípravné práce však běží a právě v Havířově se před několika dny konalo jednání o studii proveditelnosti a účelnosti silnice.

Zasedání vyvolala společnost Dopravoprojekt Ostrava, která studii zpracovává na zakázku Ředitelství silnic a dálnic ČR. „Schůzka byla informativní, projektanti hledají v dotčeném území vhodnou trasu, kterou musejí s okolními obcemi i s námi projednat individuálně,“ řekl k setkání náměstek Heczko.