Slavnostní otevření se konalo 11. října 1925. Autorem budovy je českotěšínský architekt Edward David.

V roce 1929 byla ke škole postavena tělocvična. Dostavba druhé části objektu se dokončila v roce 1957 stejně jako sedmatřicet čtverečních metrů velké sgrafito akademického sochaře Franciszka Świdra z Karviné.

V první polovině 90. let byla zahájena ještě přístavba podle projektu architekta Karla Cieślara. Slavnostní otevření se uskutečnilo 3. září 1996. V uceleném školním komplexu má sídlo Gymnázium a Základní škola, obě s polským jazykem vyučovacím.