Také proto škola zaměstnala školní psycholožku, která se bude o „dětskou duši“ starat. A v základních školách není specializovaný psycholog určitě ojedinělý případ.

„Domnívali jsme se, že by bylo dobré tímto způsobem předcházet negativním jevům a pracovat s problémovými dětmi,“ sdělil ředitel školy Jaromír Spáčil. Tam už nějakou dobu pracuje psycholožka Alžběta Al Seify.

S dětmi řeší nejčastěji problémy s učením. Pracuje kolektivně ve třídách, ale věnuje se i jednotlivcům. „Individuálně se zabývám integrovanými žáky, ale především těmi jednotlivými žáky, na které upozorní rodiče nebo učitelé nebo spolužáci,“ říká Alžběta Al Seify.

Zvýšený zájem o školní psychology dokumentuje také fakt, že se nedávno objevil v novinách inzerát na školního psychologa, který podali na Masarykově základní a mateřské škole v Bohumíně. „Nedávno jsme měli takový projekt, kdy jsme testovali šestileté děti, co se týká zrakového a sluchového vnímání nebo správné řeči,“ řekla ředitelka školy Dagmar Šostoková.

Podle ní došlo k určitému zhoršení. Děti prý dnes hůře mluví, jejich vnímání není rozvinuté. „Rodiče to bohužel nemají čas rozvíjet,“ dodala ředitelka.

Proto jim škola chce v tomto případě pomoci a připravila projekt s názvem Škola bez rizik, který se bude zabývat rizikem přestupu z mateřské školy na základní. A právě s tímto problémem by jim měl pomoci i školní psycholog, který povede šetření v jednotlivých ročnících prvního stupně školy. Na škole má působit rok a půl. „Myslím si, že je to dobrá věc a v dnešní době snad i nutnost,“ dodala ředitelka školy.  

 Podle svých slov by uvítala, kdyby psycholog na škole působil i delší dobu, než jen rok a půl.

Několik let už pracuje školní psycholog na karvinské ZŠ Družba, která se nachází v problémové lokalitě Nové Město a chodí do ní děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin.

A právě školní psycholog v tomto případě hraje nezastupitelnou roli. „Pomáhá nám jednat s rodiči a někteří z nich jsou bohužel agresivní,“ řekl ředitel školy Jan Pavelka s tím, že děti se pak mohou chovat podobně, jako rodiče.

Slyší, jak doma mluví jejich rodiče doma a podle toho mluví i ony. „Některé osobnosti jsou dominantnější a živější, z toho důvodu tak mohou vznikat konflikty mezi dětmi,“ dodal Jan Pavelka.

Psycholog tak pomáhá řešit problémy ve třídách. „Ale pracuje nejen s dětmi, ale i učiteli, aby věděli, jak se zachovat v určitých situacích,“ vysvětlil ředitel. Do školy prý dochází třikrát týdně. „Ale určitě bychom ho využili každý den,“ zdůraznil Pavelka.