Počátkem roku vypsala granty, o které se uchází organizace nejen z Karvinska nebo Ostravska, ale prakticky z celé republiky. O podrobnostech programu a možnosti získat v jeho rámci prostředky na zlepšení života na sídlištích jsme mluvili s ředitelem Nadace OKD Jiřím Suchánkem.

Správní rada Nadace OKD bude v nejbližších dnech rozhodovat o tom, které žádosti v rámci projektu Sídliště žije dá peníze na zlepšení života na tom kterém sídlišti. Můžete prozradit, kolik žádostí vám přišlo z Karvinska, nebo konkrétně přímo z Karviné?

„Je to přesně tak. Výsledky oficiálně oznámíme 11. května, ale ještě předtím chceme osobně navštívit 14 projektů, které z celkového počtu 53 postoupily do druhého kola, abychom jim pomohli dopracovat jejich záměry. Pak přijde na řadu další hodnocení komisí, které doporučí správní radě pět až šest nejlepších. Z Karviné dorazil jeden jediný projekt, který byl ovšem velmi kvalitní a vybrali jsme jej tak do druhého kola. Jedná se o záměr vybudovat komunitní areál klubovnu v Karviné-Hranicích. Dvě nadějné přihlášky máme také z Orlové.“

Co je hlavním kritériem při rozhodování, komu přidělit peníze?

„Hlavním kritériem je potřebnost a dopad na cílovou skupinu, tedy obyvatele konkrétního sídliště, případně spádové lokality. Neméně důležité je ovšem zapojení veřejnosti do příprav i realizace. Program Sídliště žije vznikl částečně i jako reakce na podivný byznys kolem veřejných zakázek. Díky zapojení veřejnosti získají obyvatelé místo, ke kterému si nemusí složitě budovat vztah oni jsou jeho spolutvůrci, a v neposlední řadě přijde realizace na řádově nižší sumy než v kolotoči zákona o zadávání veřejných zakázek.“

Můžete vyjmenovat aspoň některé (ale nejlépe konkrétní) nápady, které jste z žádostí vyčetli? Co chtějí místní lidé např. udělat pro zlepšení kvality života na sídlišti?

Ředitel Nadace OKD Jiří Suchánek. Foto: Archiv Deníku

„Tento program je v kontextu České republiky prakticky novinkou, proto bereme tento první ročník jako pilotní. Máme v plánu pomoci jak penězi, tak hlavně know-how lidem s jejich plány a nebudu zastírat, že i my budeme muset někdy improvizovat. Proto jsme při prvním výběru projektů hleděli významně na kreativní stránku věci tak, aby byly aktivity opravdu pestré. Přišly nám i žádosti na tzv. měkké aktivity, kdy šlo v podstatě o kulturní akce. Ty jsme nevybrali, protože nám jde o to, aby po nás zůstala hmatatelná stopa.

Mezi ty zajímavé, nikoli nutně ty nejlepší, bych jmenoval přebudování válečného bunkru ve Studénce na multifunkční prostor, v Boskovicích chtějí vytvořit přírodní hřiště s dominantou repliky boskovického hradu ze slámohlíny. Dva krásné projekty přišly i z Orlové, kde je záměrem zkultivovat letní kino nebo vybudovat mezi paneláky sportovně relaxační zónu s beachvolejbalem a veřejným grilovištěm.“

Jaký je způsob investování získaných peněz? Může je úspěšná organizace sdružit s jinými a použít na větší projekt, který nelze financovat pouze z příspěvku Nadace OKD?

„Podmínkou získání grantu v „Sídláku“ je spoluúčast žadatele ve výši alespoň 20 procent. Projekty tak mohou být dofinancovány jak ze soukromých prostředků či rozpočtů obcí to je výborný předpoklad spolupráce s městem a následné udržitelnosti. Abychom ale nevylučovali šikovné organizace, mohou si oněch 20 procent i odpracovat formou dobrovolnických hodin.“

Není tajemstvím, že o granty Nadace OKD v projektu Sídliště žije projevily zájem organizace z celé republiky. Které regiony jsou nejaktivnější a podaly nejvíce žádostí?

„Celkem nám dorazilo 53 projektů, z nichž 19 bylo z Moravskoslezského kraje. Velmi aktivní byl i kraj Královéhradecký, Ústecký, Jihomoravský a Praha. Do užšího výběru bylo vybráno 14 nejlepších žadatelů (6 z Moravskoslezského kraje), kteří nyní musí dokázat, že jsou schopni kvalitně připravit a dotáhnout své vize. Náš region je pro nás i nadále jasnou prioritou, ovšem posláním nadace je rozvíjet občanskou společnost v celé České republice. Rozhodně není v našem zájmu utrácet peníze za nesmysly, jak k tomu svádějí podivně nastavené programy EU, na to si těžce vydělaných peněz moc vážíme.“

Jaká je nejvyšší částka, kterou lze na jednotlivý projekt získat?

„Maximální částka podpory je dva miliony korun, ovšem nejvyšší žádost do druhého kola jde s rozpočtem cca 1,2 milionu. Musíme vycházet z reality, kdy na celý program máme pět milionů. I tak jsem přesvědčen, že za tyto relativně malé peníze uděláme velký kus práce a užitku stovkám lidí.“