Zábavné soutěže se zúčastnilo, stejně jako v minulém roce, devět statečných důchodkyň.

Na trůn pro vítězku usedla Natálie Kuracinová. První vicemissis se stala Ludmila Otavová a druhou je Vlasta Gavronová. Publikum rozhodlo o titulu Missis sympatie. Může se jím pyšnit Marie Sedláčková.

O kulturní program se postaraly mažoretky Dixi.